Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB přijala nový klíč pro upisování základního kapitálu

3. prosince 2018

  • Úprava na základě údajů Evropské komise o obyvatelstvu a HDP prováděná každých pět let
  • Podíl 16 centrálních bank bude vyšší, 12 nižší
  • Systém rotace hlasovacích práv beze změny

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) přijala právní akty, jež se týkají pravidelně, každých pět let prováděné úpravy klíče pro upisování základního kapitálu a příspěvků placených národními centrálními bankami (NCB) zemí Evropské unie. Nový klíč pro upisování základního kapitálu vstoupí v platnost 1. ledna 2019.

Podíly NCB na základním kapitálu ECB jsou ve stejné míře váženy podle podílu příslušných členských států na celkovém počtu obyvatel a hrubém domácím produktu Evropské unie (EU).*

Váženy jsou na základě údajů poskytnutých Evropskou komisí. Národní centrální banky si převedou v nezbytné míře podíly na základním kapitálu mezi sebou s cílem zajistit, aby struktura podílů odpovídala upravenému klíči.

Po tomto nejnovějším přezkumu bude mít 16 centrálních bank vyšší podíl na základním kapitálu ECB než dříve a 12 centrálních bank jej bude mít nižší. Nové rozdělení podílů NCB je uvedeno v tabulce níže. Celkový objem upsaného základního kapitálu ECB zůstává beze změny a činí 10 825 007 069,61 EUR. Rozhodnutí ECB v této věci jsou k dispozici na internetových stránkách ECB a budou včas zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. K rozhodovacímu procesu přispěla Generální rada ECB, a to v souladu se statutem ESCB.

Systém, podle kterého se guvernéři NCB střídají ve výkonu hlasovacích práv v Radě guvernérů, stanoví, že guvernéři NCB zemí eurozóny jsou rozděleni do dvou skupin podle velikosti finančního sektoru a hrubého domácího produktu jejich zemí, jak je uvedeno výše. Tyto údaje je třeba přepočítat vždy, když každých pět let probíhá úprava klíče pro upisování základního kapitálu. Na základě nových výpočtů zůstává k 1. lednu 2019 rozdělení guvernérů do skupin beze změny.

Struktura základního kapitálu ECB k 1. lednu 2019

Klíč pro upisování zákl. kapitálu ECB (v %) do 31. prosince 2018

Klíč pro upisování zákl. kapitálu ECB (v %) od 1. ledna 2019

Upsaný podíl na zákl. kapitálu (v EUR) od 1. ledna 2019

Splacený zákl. kapitál (v EUR) od 1. ledna 2019

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273 656 178,72

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1 988 229 048,48

1 988 229 048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21 303 613,91

21 303 613,91

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127 237 133,10

127 237 133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187 186 022,25

187 186 022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902 708 164,54

902 708 164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1 537 811 329,32

1 537 811 329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1 277 599 809,38

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16 269 985,63

16 269 985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29 563 094,31

29 563 094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43 938 703,70

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24 572 766,05

24 572 766,05

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7 923 905,17

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440 328 812,57

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220 018 268,69

220 018 268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177 172 890,71

177 172 890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36 382 848,76

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86 643 356,59

86 643 356,59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2564

1,2708

137 564 189,84

137 564 189,84

Mezisoučet pro skupinu NCB zemí eurozóny

70,3915

69,6176

7 536 110 121,69

7 536 110 121,69

Българска народна банка (Bulharská národní banka)

0,8590

0,8511

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

2,2729

2,5222

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Mezisoučet pro skupinu NCB zemí mimo eurozónu

29,6085

30,3824

3 288 896 947,92

123 333 635,55

Celkem

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

7 659 443 757,27

Celkový výsledek nemusí souhlasit z důvodu zaokrouhlování.

Na dotazy médií odpoví Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

Poznámky:

* Postup, podle kterého je klíč pro upisování základního kapitálu stanovován, je uveden v článku 29.1 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Příloha

Srovnání klíče pro upisování základního kapitálu, klíče Eurosystému a klíče pro přidělování bankovek

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média