Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az EKB új tőkejegyzési kulcsot fogadott el

2018. december 3.

  • Ötévenkénti kiigazítás az Európai Bizottság lakossági és GDP adatai alapján
  • 16 nemzeti központi bank esetében nő a részesedés, 12 esetében pedig csökken
  • A rotációs szavazati jogok rendszere nem változott

Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa jogi aktusokat fogadott el, amelyek tárgya a tőkejegyzési kulcsának és az Európai Unió nemzeti központi bankjai (NKB-k) által befizetendő tőkerészesedéseknek a rendszeres, ötévenkénti módosítása. Az EKB tőkéjében való részesedésre vonatkozó új kulcsot 2019. január 1-ji hatállyal vezetjük be.

Az NKB-knak az EKB tőkéjében való részesedését oly módon súlyozzuk, ami egyenlő mértékben veszi figyelembe az illető tagállamoknak az Európai Unió népességszámából és bruttó hazai össztermékéből való részesedését.*

A súlyok az Európai Bizottságtól kapott adatokon alapulnak. Az NKB-k átutalják egymás között a tőkerészesedéseket az ahhoz szükséges mértékben, hogy a tőkerészesedések eloszlása megfeleljen a módosított kulcsnak.

A legutóbbi felülvizsgálat nyomán 16 központi banknak az előzőnél nagyobb részesedése lesz az EKB tőkéjében, 12 központi banknak pedig kisebb. Az NKB-k részesedéseinek új eloszlását az alábbi táblázat tartalmazza. Az EKB jegyzett tőkéjének teljes összege változatlanul 10 825 007 069,61€. Az EKB vonatkozó határozatai megtalálhatók honlapunkon, és hamarosan az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelennek. Az EKB Általános Tanácsa a KBER alapokmányának megfelelően részt vett a döntéshozatalban.

Az NKB-elnököknek a Kormányzótanácsban való szavazati jogosultsági rotációját szabályozó rendszer értelmében az euroövezeti elnököket két csoportra kell osztani a szerint, hogy mekkora a tagállamuk pénzügyi szektora és bruttó hazai terméke, a fentebb említettek szerint. Ezeket az adatokat minden alkalommal újra kell számolni, amikor ötévenként sor kerül a tőkejegyzési kulcs módosítására. Az új számítások alapján 2019. január 1-jén nem változik meg az elnökök csoportbesorolása.

Az EKB tőkéjének eloszlása 2019. január 1-jétől

EKB tőkejegyzési kulcsa (%) 2018. december 31-ig

EKB tőkejegyzési kulcsa (%) 2019. január 1-jétől

A jegyzett tőkerészesedés (EUR) 2019. január 1-jétől

Befizetett tőke (EUR) 2019. január 1-jétől

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273 656 178,72

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1 988 229 048,48

1 988 229 048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21 303 613,91

21 303 613,91

Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127 237 133,10

127 237 133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187 186 022,25

187 186 022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902 708 164,54

902 708 164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1 537 811 329,32

1 537 811 329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1 277 599 809,38

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16 269 985,63

16 269 985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29 563 094,31

29 563 094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43 938 703,70

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24 572 766,05

24 572 766,05

Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7 923 905,17

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440 328 812,57

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220 018 268,69

220 018 268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177 172 890,71

177 172 890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36 382 848,76

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86 643 356,59

86 643 356,59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2564

1,2708

137 564 189,84

137 564 189,84

Euroövezeti NKB-k csoportjának részösszege

70,3915

69,6176

7 536 110 121,69

7 536 110 121,69

Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank);

0,8590

0,8511

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

2,2729

2,5222

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Euroövezeten kívüli NKB-k csoportjának részösszege

29,6085

30,3824

3 288 896 947,92

123 333 635,55

Összesen

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

7 659 443 757,27

A kerekítés miatt elképzelhető, hogy a tételek összege más, mint a végösszeg.

A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek Peter Ehrlichet keresni. Tel.: +49 69 1344 8320.

Megjegyzések:

*A tőkejegyzési kulcs súlyozási módjáról a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 29.1 cikke rendelkezik.

Függelék:

A tőkejegyzési kulcs, az eurorendszer kulcsa és a bankjegyelosztási kulcs összehasonlítása

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok