Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je sprejela nov kapitalski ključ

3. december 2018

  • Prilagoditev, ki se izvede vsakih pet let, temelji na podatkih Evropske komisije o številu prebivalcev in BDP.
  • Šestnajst nacionalnih centralnih bank bo imelo večji delež, 12 pa manjši.
  • Sistem rotacije glasovalnih pravic ostaja nespremenjen.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je sprejel pravne akte o redni petletni prilagoditvi kapitalskega ključa ter o prispevkih, ki jih vplačajo nacionalne centralne banke (NCB) v Evropski uniji. Novi ključ za vpis kapitala ECB bo začel veljati 1. januarja 2019.

Deleži nacionalnih centralnih bank v kapitalu ECB so tehtani glede na delež posamezne države članice v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu Evropske unije (EU), pri čemer sta si deleža enaka.*

Uteži temeljijo na podatkih, ki jih je zagotovila Evropska komisija. Nacionalne centralne banke bodo med sabo prenesle kapitalske deleže v obsegu, ki je potreben, da se porazdelitev deležev ujema s spremenjenim ključem.

Po najnovejši spremembi bo imelo 16 centralnih bank večji delež v kapitalu ECB kot prej, 12 centralnih bank pa bo imelo manjši delež. Nova porazdelitev deležev nacionalnih centralnih bank je predstavljena v tabeli spodaj. Skupni znesek vpisanega kapitala ECB ostaja nespremenjen v višini 10.825.007.069,61 EUR. Ustrezni sklepi ECB so na voljo na spletnem mestu ECB in bodo kmalu objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. V postopku odločanja je v skladu s Statutom ESCB sodeloval tudi Razširjeni svet ECB.

V skladu s sistemom, po katerem si guvernerji nacionalnih centralnih bank glasovalne pravice v Svetu ECB izmenjujejo po sistemu rotacije, so guvernerji centralnih bank v euroobmočju razdeljeni v dve skupini, in sicer glede na velikost finančnega sektorja in bruto domačega proizvoda države članice, kot je navedeno zgoraj. Ob vsaki petletni prilagoditvi kapitalskega ključa je treba te podatke ponovno izračunati. Na podlagi novih izračunov ostaja razporeditev guvernerjev v skupini s 1. januarjem 2019 nespremenjena.

Porazdelitev kapitala ECB na dan 1. januarja 2019

Ključ za vpis kapitala ECB (%) do 31. decembra 2018

Ključ za vpis kapitala ECB (%) od 1. januarja 2019

Vpisani delež kapitala (EUR) od 1. januarja 2019

Vplačani kapital (EUR) od 1. januarja 2019

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273.656.178,72

273.656.178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1.988.229.048,48

1.988.229.048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21.303.613,91

21.303.613,91

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127.237.133,10

127.237.133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187.186.022,25

187.186.022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902.708.164,54

902.708.164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1.537.811.329,32

1.537.811.329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1.277.599.809,38

1.277.599.809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16.269.985,63

16.269.985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29.563.094,31

29.563.094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43.938.703,70

43.938.703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24.572.766,05

24.572.766,05

Bank Central ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7.923.905,17

7.923.905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440.328.812,57

440.328.812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220.018.268,69

220.018.268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177.172.890,71

177.172.890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36.382.848,76

36.382.848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86.643.356,59

86.643.356,59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2564

1,2708

137.564.189,84

137.564.189,84

Skupaj NCB euroobmočja

70,3915

69,6176

7.536.110.121,69

7.536.110.121,69

Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

0,8590

0,8511

92.131.635,17

3.454.936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175.062.014,33

6.564.825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162.223.555,95

6.083.383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61.410.265,11

2.302.884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144.492.194,37

5.418.457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563.636.468,10

21.136.367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264.887.922,99

9.933.297,11

Sveriges riksbank

2,2729

2,5222

273.028.328,31

10.238.562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1.552.024.563,60

58.200.921,14

Skupaj NCB zunaj euroobmočja

29,6085

30,3824

3.288.896.947,92

123.333.635,55

Skupaj

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

7.659.443.757,27

Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Peter Ehrlich, tel. +49 69 1344 8320.

Opombe:

*Člen 29.1 Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke določa, kako je kapitalski ključ tehtan.

Priloga:

Primerjava kapitalskega ključa, ključa deležev v Eurosistemu in ključa za razdelitev bankovcev

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije