Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
  • COMUNICAT DE PRESĂ

BCE adoptă noua grilă de repartiție pentru subscrierea la capital

3 decembrie 2018

  • Ajustare cincinală bazată pe datele privind populația și PIB furnizate de Comisia Europeană
  • 16 bănci centrale naționale vor deține o cotă de capital mai ridicată, iar 12, o cotă de capital mai scăzută
  • Sistemul de rotație a drepturilor de vot rămâne nemodificat

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat acte juridice privind ajustarea cincinală periodică a grilei sale de repartiție și a contribuțiilor vărsate de băncile centrale naționale (BCN) din Uniunea Europeană. Noua grilă de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Cotele BCN în capitalul BCE reflectă ponderile statelor membre respective în totalul populației și în produsul intern brut al Uniunii Europene (UE), în proporții egale.*

Ponderile se bazează pe datele furnizate de Comisia Europeană. BCN își vor transfera reciproc cotele de capital necesare pentru a asigura că repartiția cotelor corespunde grilei ajustate.

În urma celei mai recente revizuiri, 16 bănci centrale vor deține o cotă mai ridicată în capitalul BCE comparativ cu perioada anterioară, iar 12 bănci centrale, o cotă mai scăzută. Noua repartiție a cotelor BCN este prezentată în tabelul de mai jos. Valoarea totală a capitalului subscris al BCE rămâne nemodificată la 10 825 007 069,61 EUR. Deciziile relevante ale BCE sunt disponibile pe website-ul BCE și vor fi publicate în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Consiliul general al BCE a contribuit la procesul decizional în conformitate cu Statutul SEBC.

Sistemul pe baza căruia guvernatorii BCN dețin prin rotație drepturi de vot în cadrul Consiliului guvernatorilor prevede repartizarea guvernatorilor BCN din zona euro în două grupuri, în funcție de dimensiunea sectorului financiar și de produsul intern brut din statul lor membru, astfel cum s-a menționat anterior. Aceste date trebuie recalculate la fiecare ajustare cincinală a grilei de repartiție. Conform noilor calcule, repartizarea guvernatorilor în grupuri începând cu 1 ianuarie 2019 rămâne nemodificată.

Repartizarea capitalului BCE începând cu 1 ianuarie 2019

Grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE (%) până la 31 decembrie 2018

Grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE (%) de la 1 ianuarie 2019

Cota de capital subscrisă (EUR) de la 1 ianuarie 2019

Capital vărsat (EUR) de la 1 ianuarie 2019

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273 656 178,72

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1 988 229 048,48

1 988 229 048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21 303 613,91

21 303 613,91

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127 237 133,10

127 237 133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187 186 022,25

187 186 022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902 708 164,54

902 708 164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1 537 811 329,32

1 537 811 329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1 277 599 809,38

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16 269 985,63

16 269 985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29 563 094,31

29 563 094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43 938 703,70

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24 572 766,05

24 572 766,05

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7 923 905,17

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440 328 812,57

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220 018 268,69

220 018 268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177 172 890,71

177 172 890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36 382 848,76

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86 643 356,59

86 643 356,59

Suomen Pankki - Finlands Bank

1,2564

1,2708

137 564 189,84

137 564 189,84

Subtotal pentru grupul BCN din zona euro

70,3915

69,6176

7 536 110 121,69

7 536 110 121,69

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

0,8590

0,8511

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Națională a României

2,6024

2,4470

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

2,2729

2,5222

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Subtotal pentru grupul BCN din afara zonei euro

29,6085

30,3824

3 288 896 947,92

123 333 635,55

Total

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

7 659 443 757,27

Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă sumei componentelor.

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

Notă:

* Articolul 29.1 din Protocolul privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene stabilește modalitatea de ponderare în cadrul grilei de repartiție.

Anexă:

Comparație referitoare la grila de repartiție pentru subscrierea la capital, grila de repartiție la nivelul Eurosistemului și grila de alocare a bancnotelor
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media