SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB vedtager ny fordelingsnøgle for kapitalindskud

3. december 2018

  • Femårlig justering baseret på befolknings- og BNP-data fra Europa-Kommissionen
  • 16 nationale centralbankers andel stiger, 12 nationale centralbankers andel falder
  • Ingen ændring i rotationssystemet for stemmeafgivelse

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har vedtaget retsakterne vedrørende den regelmæssige, femårlige justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud og indbetalte bidrag fra Den Europæiske Unions nationale centralbanker. Den nye fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB træder i kraft 1. januar 2019.

De nationale centralbankers andele i ECB's kapital fastsættes i henhold til det enkelte lands andel af henholdsvis Den Europæiske Unions samlede befolkning og BNP, som vægtes ens.*

Vægtene er baserede på Europa-Kommissionens data. De nationale centralbanker omfordeler kapitalandelene imellem sig i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at fordelingen svarer til den ændrede fordelingsnøgle.

Efter den seneste gennemgang får 16 centralbanker en højere andel af ECB's kapital end før, og 12 får en lavere. Den nye fordeling af de nationale centralbankers andele fremgår af tabellen nedenfor. ECB's samlede tegnede kapital er uændret 10.825.007.069,61 euro. De afgørelser, som ECB har truffet i denne forbindelse, findes på ECB's websted. De vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på et senere tidspunkt. I overensstemmelse med ESCB-statutten bidrog ECB's generelle råd til beslutningsprocessen.

Afstemningssystemet i Styrelsesrådet indebærer, at stemmerettighederne roterer mellem de nationale centralbankchefer, og at euroområdets centralbankchefer inddeles i to grupper på grundlag af størrelsen af medlemslandets finansielle sektor og bruttonationalprodukt, som anført ovenfor. Disse data skal genberegnes i forbindelse med den femårlige justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud. Efter de nye beregninger vil inddelingen af centralbankcheferne i grupper være uændret pr. 1. januar 2019.

Fordeling af ECB's kapital pr. 1. januar 2019

Fordelings-nøgle for ECB's kapital (pct.) indtil 31. december 2018

Fordelingsnøgle for ECB's kapital(pct.) pr. 1. januar 2019

Tegnet kapital

(EUR)

pr. 1. januar 2019

Indbetalt kapital (EUR)

pr. 1. januar 2019

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273.656.178,72

273.656.178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1.988.229.048,48

1.988.229.048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21.303.613,91

21.303.613,91

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127.237.133,10

127.237.133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187.186.022,25

187.186.022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902.708.164,54

902.708.164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1.537.811.329,32

1.537.811.329,32

Banca d'Italia

12,3108

11,8023

1.277.599.809,38

1.277.599.809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16.269.985,63

16.269.985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29.563.094,31

29.563.094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43.938.703,70

43.938.703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24.572.766,05

24.572.766,05

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7.923.905,17

7.923.905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440.328.812,57

440.328.812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220.018.268,69

220.018.268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177.172.890,71

177.172.890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36.382.848,76

36.382.848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86.643.356,59

86.643.356,59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2564

1,2708

137.564.189,84

137.564.189,84

Gruppen af NCB'er i euroområdet i alt

70,3915

69,6176

7.536.110.121,69

7.536.110.121,69

Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

0,8590

0,8511

92.131.635,17

3.454.936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175.062.014,33

6.564.825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162.223.555,95

6.083.383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61.410.265,11

2.302.884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144.492.194,37

5.418.457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563.636.468,10

21.136.367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264.887.922,99

9.933.297,11

Sveriges riksbank

2,2729

2,5222

273.028.328,31

10.238.562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1.552.024.563,60

58.200.921,14

Gruppen af NCB'er uden for euroområdet i alt

29,6085

30,3824

3.288.896.947,92

123.333.635,55

I alt

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

7.659.443.757,27

Uoverensstemmelser mellem de samlede beløb kan forekomme som følge af afrunding.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Peter Ehrlich, tlf.: +49 69 1344 8320.

Anm.:

*Af artikel 29.1 i Protokol om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank fremgår det, hvordan kapitalfordelingsnøglen vægtes.

Bilag:

Sammenligning af kapitalfordelingsnøglen, Eurosystemets kapitalfordelingsnøgle og seddelfordelingsnøglen

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt