Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP võtab vastu kapitali märkimise uue aluse

3. detsember 2018

  • Kapitali märkimise alust kohandatakse iga viie aasta järel vastavalt Euroopa Komisjoni andmetele elanikkonna ja SKP kohta.
  • 16 riigi keskpanga osakaal EKP kapitalis suureneb, 12 riigi keskpanga osakaal aga väheneb.
  • Hääleõiguste rotatsioonisüsteemi ei muudeta.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu võttis vastu õigusaktid kapitali märkimise aluse iga viie aasta järel tehtava korralise kohandamise ja Euroopa Liidu liikmesriikide keskpankade osakaalu kohta EKP kapitalis. EKP kapitali märkimise uus alus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Riikide keskpankade osa EKP kapitali märkimisel kaalutakse, arvestades võrdselt vastavate liikmesriikide osakaalu Euroopa Liidu koguelanikkonnas ja sisemajanduse koguproduktis.*

Kaalumisel lähtutakse Euroopa Komisjonilt saadud andmetest. Liikmesriikide keskpangad kannavad kapitaliosad vastastikku üle nii, et need jaotuksid kooskõlas kohandatud kapitali märkimise alusega.

Viimase läbivaatamise tulemusel on 16 riigi keskpanga osakaal EKP kapitalis varasemaga võrreldes suurem ja 12 riigi keskpanga osakaal väiksem. Liikmesriikide keskpankade uus osade jaotus EKP kapitalis on esitatud alltoodud tabelis. EKP märgitud kapitali kogusumma ei muutu ning on 10 825 007 069,61 eurot. EKP asjakohased otsused on kättesaadavad EKP veebilehel ja avaldatakse edaspidi Euroopa Liidu Teatajas. Kooskõlas EKPSi põhikirjaga osales otsustusprotsessis EKP üldnõukogu.

Süsteem, mille kohaselt keskpankade presidendid kasutavad oma hääleõigust EKP nõukogus kordamööda, näeb ette euroala riikide keskpankade presidentide jagamise kahte rühma vastavalt nende liikmesriigi finantssektori ja sisemajanduse koguprodukti suurusele, nagu on selgitatud eespool. Need andmed arvutatakse ümber iga viie aasta järel, kui kohandatakse kapitali märkimise alust. Uute arvutuste kohaselt jääb keskpankade presidentide jaotus rühmadesse seisuga 1. jaanuar 2019 samaks.

EKP kapitali jaotus seisuga 1. jaanuar 2019

EKP kapitali märkimise alus (%) kuni 31. detsembrini 2018

EKP kapitali märkimise alus (%) alates 1. jaanuarist 2019

Osa märgitud kapitalis (EUR) alates 1. jaanuarist 2019

Sissemakstud kapital (EUR) alates 1. jaanuarist 2019

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273 656 178,72

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1 988 229 048,48

1 988 229 048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21 303 613,91

21 303 613,91

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127 237 133,10

127 237 133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187 186 022,25

187 186 022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902 708 164,54

902 708 164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1 537 811 329,32

1 537 811 329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1 277 599 809,38

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16 269 985,63

16 269 985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29 563 094,31

29 563 094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43 938 703,70

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24 572 766,05

24 572 766,05

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7 923 905,17

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440 328 812,57

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220 018 268,69

220 018 268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177 172 890,71

177 172 890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36 382 848,76

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86 643 356,59

86 643 356,59

Suomen Pankki - Finlands Bank

1,2564

1,2708

137 564 189,84

137 564 189,84

Vahesumma – euroala liikmesriikide keskpangad

70,3915

69,6176

7 536 110 121,69

7 536 110 121,69

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,8590

0,8511

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

2,2729

2,5222

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Vahesumma – euroalaväliste liikmesriikide keskpangad

29,6085

30,3824

3 288 896 947,92

123 333 635,55

Kokku

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

7 659 443 757,27

Ümardamise tõttu ei pruugi arvud täielikult ühtida.

Meediakanalite küsimustele vastab Peter Ehrlich (tel: +49 69 1344 8320).

Märkus.

* Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja käsitleva protokolli artiklis 29.1 sätestatakse, kuidas määratakse kindlaks iga riigi keskpangale antav osakaal.

Lisa:

EKP kapitali märkimise aluse, eurosüsteemi kapitali märkimise aluse ja pangatähtede jaotamise aluse võrdlus

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid