Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB stelt nieuwe kapitaalverdeelsleutel vast

3 december 2018

  • Vijfjaarlijkse aanpassing op grond van gegevens van de Europese Commissie over bevolkingsgrootte en bbp
  • Groter aandeel voor 16 nationale centrale banken, kleiner aandeel voor 12
  • Geen wijziging in het systeem van roulerend stemrecht

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn goedkeuring gehecht aan de rechtshandelingen over de vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel en van de door de nationale centrale banken (NCB's) van de Europese Unie betaalde bijdragen. De nieuwe verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB treedt op 1 januari 2019 in werking.

De aandelen van de NCB's in het kapitaal van de ECB worden in gelijke mate gewogen naar het aandeel van de desbetreffende lidstaat in de totale bevolking en het bruto binnenlands product van de Europese Unie (EU).*

Deze wegingen vinden plaats op basis van gegevens van de Europese Commissie. De NCB's dragen aandelen in het kapitaal aan elkaar over in zodanige mate dat ervoor gezorgd wordt dat de verdeling van de aandelen overeenkomt met de aangepaste verdeelsleutel.

Volgens de laatste herziening wordt het aandeel in het kapitaal van de ECB voor zestien centrale banken groter dan voorheen en voor twaalf centrale banken wordt het kleiner. De nieuwe aandelen van de NCB's worden in de tabel hieronder uiteengezet. Het totaalbedrag van het geplaatste kapitaal van de ECB blijft met € 10.825.007.069,61 ongewijzigd. De betreffende besluiten van de ECB zijn beschikbaar op de website van de ECB en zullen te zijner tijd in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd. In overeenstemming met de Statuten van het ESCB heeft de Algemene Raad van de ECB bijgedragen aan de besluitvorming.

Het systeem op basis waarvan de presidenten/gouverneurs van de NCB's om de beurt stemrecht hebben in de Raad van Bestuur bepaalt dat de presidenten/gouverneurs van de NCB's in het eurogebied aan de hand van de omvang van de financiële sector en het bruto binnenlands product van hun lidstaat, zoals hierboven werd vermeld, in twee groepen worden verdeeld. Deze gegevens moeten opnieuw worden berekend wanneer de vijfjaarlijkse aanpassing van de kapitaalverdeelsleutel wordt verricht. Op basis van de nieuwe berekeningen blijft de groepsindeling van de gouverneurs/presidenten vanaf 1 januari 2019 onveranderd.

Verdeling van het kapitaal van de ECB vanaf 1 januari 2019

Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) tot en met 31 december 2018

Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (%) vanaf 1 januari 2019

Geplaatst aandeel in het kapitaal (EUR) vanaf 1 januari 2019

Volgestort kapitaal (EUR) vanaf 1 januari 2019

Nationale Bank van België

2,4778

2,5280

273.656.178,72

273.656.178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1.988.229.048,48

1.988.229.048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21.303.613,91

21.303.613,91

Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127.237.133,10

127.237.133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187.186.022,25

187.186.022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902.708.164,54

902.708.164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1.537.811.329,32

1.537.811.329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1.277.599.809,38

1.277.599.809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16.269.985,63

16.269.985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29.563.094,31

29.563.094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43.938.703,70

43.938.703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24.572.766,05

24.572.766,05

Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7.923.905,17

7.923.905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440.328.812,57

440.328.812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220.018.268,69

220.018.268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177.172.890,71

177.172.890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36.382.848,76

36.382.848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86.643.356,59

86.643.356,59

Suomen Pankki - Finlands Bank

1,2564

1,2708

137.564.189,84

137.564.189,84

Subtotaal voor de groep NCB's van het eurogebied

70,3915

69,6176

7.536.110.121,69

7.536.110.121,69

Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank)

0,8590

0,8511

92.131.635,17

3.454.936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175.062.014,33

6.564.825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162.223.555,95

6.083.383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61.410.265,11

2.302.884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144.492.194,37

5.418.457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563.636.468,10

21.136.367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264.887.922,99

9.933.297,11

Sveriges Riksbank

2,2729

2,5222

273.028.328,31

10.238.562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1.552.024.563,60

58.200.921,14

Subtotaal voor de groep NCB's buiten het eurogebied

29,6085

30,3824

3.288.896.947,92

123.333.635,55

Totaal

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

7.659.443.757,27

Als gevolg van afronding kan het totaal afwijken van de som van alle deelcijfers.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

Toelichting:

*In artikel 29.1 van het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank wordt uiteengezet hoe de kapitaalverdeelsleutel wordt berekend.

Bijlage:

Vergelijking van de kapitaalverdeelsleutel, de verdeelsleutel voor het Eurosysteem en de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media