Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB patvirtino naują kapitalo pasirašymo raktą

2018 m. gruodžio 3 d.

  • Praėjus penkeriems metams, pagal Europos Komisijos pateiktus gyventojų skaičiaus ir BPV duomenis pakoreguotas kapitalo pasirašymo raktas.
  • 16 nacionalinių centrinių bankų nustatyta didesnė, o 12 – mažesnė dalis.
  • Balsavimo teisių rotacijos tvarka nesikeičia.

Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba priėmė teisės aktus dėl eilinio, kas penkerius metus vykdomo ECB kapitalo pasirašymo rakto ir Europos Sąjungos nacionalinių centrinių bankų (NCB) mokamų įnašų koregavimo. Naujasis ECB kapitalo pasirašymo raktas įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

NCB dalys ECB kapitale apskaičiuojamos pagal svorius, nustatomus pagal tai, kokią visos ES gyventojų skaičiaus ir bendrojo vidaus produkto dalį sudaro atitinkamos valstybės narės gyventojų skaičius ir bendrasis vidaus produktas, taikant vienodus koeficientus*.

Svoriai nustatomi remiantis Europos Komisijos pateiktais duomenimis. NCB vieni kitiems perves tiek kapitalo, kiek reikia, kad kapitalo dalių paskirstymas atitiktų pakoreguotą raktą.

Palyginti su pastarąjį kartą koreguotu raktu, dabar šešiolikos centrinių bankų dalis ECB kapitale bus didesnė, o dvylikos – mažesnė. Pakoreguotos NCB dalys parodytos toliau pateiktoje lentelėje. Bendras pasirašytas ECB kapitalas nesikeičia ir yra 10 825 007 069,61 euro. Atitinkami ECB sprendimai paskelbti ECB interneto svetainėje, o vėliau bus paskelbti ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. ECB valdančioji taryba prisidėjo priimant sprendimus, kaip nustatyta ECBS statute.

Pagal Valdančiojoje taryboje taikomą NCB valdytojų balsavimo teisių rotacijos tvarką euro zonos NCB valdytojai skirstomi į dvi grupes pagal jų valstybių narių finansų sektoriaus ir bendrojo vidaus produkto dydį, kaip minėta pirmiau. Šie duomenys turi būti perskaičiuojami kaskart, kai kas penkerius metus koreguojamas kapitalo pasirašymo raktas. Pagal naujus skaičiavimus valdytojų suskirstymas į grupes nuo 2019 m. sausio 1 d. nesikeičia.

ECB kapitalo paskirstymas nuo 2019 m. sausio 1 d.

ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) iki 2018 m. gruodžio 31 d.

ECB kapitalo pasirašymo raktas (%) nuo 2019 m. sausio 1 d.

Pasirašyta kapitalo dalis (EUR) nuo 2019 m. sausio 1 d.

Apmokėtas kapitalas (EUR) nuo 2019 m. sausio 1 d.

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273 656 178,72

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1 988 229 048,48

1 988 229 048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21 303 613,91

21 303 613,91

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127 237 133,10

127 237 133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187 186 022,25

187 186 022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902 708 164,54

902 708 164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1 537 811 329,32

1 537 811 329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1 277 599 809,38

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16 269 985,63

16 269 985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29 563 094,31

29 563 094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43 938 703,70

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24 572 766,05

24 572 766,05

Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7 923 905,17

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440 328 812,57

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220 018 268,69

220 018 268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177 172 890,71

177 172 890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36 382 848,76

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86 643 356,59

86 643 356,59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2564

1,2708

137 564 189,84

137 564 189,84

Tarpinė euro zonos NCB grupės suma

70,3915

69,6176

7 536 110 121,69

7 536 110 121,69

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,8590

0,8511

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

2,2729

2,5222

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Tarpinė ne euro zonos NCB grupės suma

29,6085

30,3824

3 288 896 947,92

123 333 635,55

Iš viso

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

7 659 443 757,27

Dėl apvalinimo skaičių sumos gali nesutapti su nurodytomis bendromis sumomis.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Peteriui Ehrlichui tel. +49 69 1344 8320.

Pastabos:

* Kapitalo pasirašymo raktas nustatomas pagal Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 29.1 straipsnį. Priedas:

Kapitalo pasirašymo rakto, Eurosistemos rakto ir banknotų paskirstymo rakto palyginimas

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai