Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ приема становище относно назначаването на бъдещия заместник-председател

7 март 2018 г.
  • Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат Луис де Гиндос

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие становище относно препоръка на Съвета на Европейския съюз относно назначаването на заместник-председателя на ЕЦБ.

Управителният съвет няма възражения по отношение на предложения кандидат – г-н Луис де Гиндос, който е личност с призната репутация и професионален опит в паричната или банковата сфера, в съответствие с изискванията на член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

След приемането на становището на Управителния съвет и на становище на Европейския парламент новият заместник-председател на ЕЦБ ще бъде назначен от Европейския съвет.

Становището на Управителния съвет, чието публикуване в Официален вестник на Европейския съюз предстои, ще бъде публикувано на уебсайта на ЕЦБ на всички официални езици на Европейския съюз.

Медиите могат да се обръщат за информация към Петер Ерлих на телефон: +49 69 1344 8320.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите