Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB antar ett yttrande om utnämningen av sin nye vice ordförande

7 mars 2018
  • ECB-rådet har inga invändningar mot den föreslagne kandidaten Luis de Guindos

Vid dagens sammanträde antog Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) ett yttrande om en rekommendation från Europeiska unionens råd beträffande utnämningen av vice ECB-ordförande.

ECB-rådet hade inga invändningar mot den föreslagne kandidaten, Luis de Guindos, vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända enligt vad som föreskrivs i artikel 283.2 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Efter ECB-rådets yttrande och ett yttrande från Europaparlamentet kommer ECB:s nye vice ordförande att utnämnas av Europeiska rådet.

ECB-rådets yttrande, som inom kort offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, kommer att finnas på ECB:s webbplats på samtliga officiella EU-språk.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, tfn. +49 69 1344 8320.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media