Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

6 ноември 2008 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на ЕЦБ взе следните решения, свързани с паричната политика:

  1. Минималният лихвен процент на заявката на Евросистемата по основните операции по рефинансиране се понижава с 50 базисни пункта до 3,25 %, считано от 12 ноември 2008 г., когато ще бъде договорена нова основна операция.
  2. Лихвеният процент по пределното кредитно улеснение се понижава с 50 базисни пункта до 3,75 %, считано от 12 ноември 2008 г.
  3. Лихвеният процент по депозитното улеснение се понижава с 50 базисни пункта до 2,75 %, считано от 12 ноември 2008 г.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно причините за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. (централноевропейско време).

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите