Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 november 2008

Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 50 punkter, till 3,25 %, att gälla från och med den transaktion som träder i kraft den 12 november 2008.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter, till 3,75 %, gällande från den 12 november 2008.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter, till 2,75 %, gällande från den 12 november 2008.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media