Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

6. novembra 2008

Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí prijala nasledujúce rozhodnutia o menovej politike:

  1. minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody Eurosystému sa s účinnosťou od obchodu uzavretého 12. novembra 2008 zníži o 50 bázických bodov na 3,25 %,
  2. úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody sa s účinnosťou od 12. novembra 2008 zníži o 50 bázických bodov na 3,75 %,
  3. úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody sa s účinnosťou od 12. novembra 2008 zníži o 50 bázických bodov na 2,75 %.
  • Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 SEČ.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt pre médiá