Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Publicering av indikativt tidsschema för
Eurosystemets anbudsförfaranden 2007

28 juli 2006

I dag offentliggör Europeiska centralbanken (ECB) det indikativa tidsschemat för Eurosystemets anbudsförfaranden 2007 (se bilaga).

Det indikativa tidsschemat har utarbetats enligt de förfaranden som fastställts i ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (februari 2005). Vid sammanställningen av detta tidsschema försöker ECB säkerställa att motparterna i alla länder i euroområdet kan delta i de huvudsakliga och långfristiga refinansieringstransaktionerna (MRO och LTRO). Tidsschemat tar följaktligen hänsyn till nationella helgdagar i länderna i euroområdet.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media