Menu
PRESSITEADE

Eurosüsteemi pakkumisoperatsioonide soovituslik ajakava 2007. aastaks

28. juuli 2006

Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) eurosüsteemi pakkumistoimingute soovitusliku ajakava 2007. aastaks (vt käesoleva pressiteate lisa).

Soovituslik ajakava on koostatud vastavalt dokumendis „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste üldine dokumentatsioon” (veebruar 2005) sätestatud korrale. Selle koostamisel püüab EKP tagada kõigi euroala riikide osapooltele võimaluse osaleda põhilistes ja pikemaajalistes refinantseerimisoperatsioonides. Seetõttu võetakse ajakavas arvesse euroala riikide riigipühasid.

Kontaktandmed