Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja orientacyjnego kalendarza operacji przetargowych Eurosystemu na 2007 r.

28 lipca 2006 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje dziś orientacyjny kalendarz operacji przetargowych Eurosystemu na 2007 r. (zob. załącznik).

Kalendarz został sporządzony zgodnie z procedurami określonymi w dokumencie pt. „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu” (z lutego 2005 r.). Przy opracowywania kalendarza celem EBC było umożliwienie kontrahentom ze wszystkich krajów strefy euro uczestnictwa w podstawowych operacjach refinansujących i dłuższych operacjach refinansujących, dlatego też uwzględniono w nim terminarz dni ustawowo wolnych od pracy w poszczególnych krajach strefy euro.

Kontakt z mediami