Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava okvirnega koledarja avkcij Eurosistema za leto 2007

28. julij 2006

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja okvirni koledar avkcij Eurosistema za leto 2007 (gl. prilogo).

Okvirni koledar je pripravljen v skladu s postopki, ki so opredeljeni v dokumentu »Izvajanje denarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema« (februar 2005). ECB je koledar skušala pripraviti tako, da lahko v operacijah glavnega in dolgoročnejšega financiranja sodelujejo nasprotne stranke iz vseh držav euroobmočja. Koledar zato upošteva državne praznike v posameznih državah euroobmočja.

Stiki za medije