Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2004 samt ECB:s svar på denna rapport

5 maj 2006

Europeiska centralbanken (ECB) har idag, på sin webbplats, offentliggjort Europeiska revisionsrättens rapport om effektiviteten i ECB:s förvaltning för budgetåret 2004 samt ECB:s svar på denna rapport. Revisionsrättens rapport har upprättats i enlighet med artikel 27.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Rapporten offentliggörs också, tillsammans med ECB:s svar, i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu) under rubriken ”Europeiska centralbanken”, ”Organisation”, ”Organisationsstyrning”.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media