Menu
PRESSITEADE

Euroopa Kontrollikoja aruanne EKP juhtimise tulemuslikkuse kohta 2004. eelarveaastal koos EKP vastusega

5. mai 2006

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna oma kodulehel Euroopa Kontrollikoja aruande EKP juhtimise tulemuslikkuse kohta 2004. eelarveaastal koos EKP vastusega. Aruanne on koostatud vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklile 27.2.

Kontrollikoja aruanne ja EKP vastus avaldatakse ka Euroopa Liidu Teatajas ning need on kättesaadavad EKP kodulehe (http://www.ecb.europa.eu) rubriigis „Euroopa Keskpank>Organisatsioon“ alapealkirja all „Juhtimine ja kontroll“.

Kontaktandmed