Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Audito Rūmų ataskaitos, atlikus ECB valdymo efektyvumo 2004 finansiniais metais auditą, ir ECB atsakymo paskelbimas

2006 m. gegužės 5 d.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) savo interneto svetainėje paskelbė Europos Audito Rūmų parengtą ECB valdymo efektyvumo 2004 finansiniais metais ataskaitą ir ECB atsakymą į ją. Audito Rūmų ataskaita parengta remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 27 straipsnio 2 dalimi.

Ataskaita kartu su ECB atsakymu bus paskelbta ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Be to, šiuos dokumentus galima rasti šioje ECB interneto svetainės (http://www.ecb.europa.eu) dalyje „The European Central Bank/ Organisation/ Corporate governance“.

Kontaktai žiniasklaidai