Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

uverejnenie správy Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti hospodárenia ECB za rozpoètový rok 2004 a odpovede ECB

5. mája 2006

Európska centrálna banka (ECB) dnes na svojej internetovej stránke uverejnila správu Európskeho dvora audítorov o prevádzkovej efektívnosti hospodárenia ECB za rozpočtový rok 2004 a svoju odpoveď na túto správu. Správa Dvora audítorov bola vypracovaná v súlade s článkom 27 ods. 2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Správa bude spolu s odpoveďou ECB uverejnená aj v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB (http://www.ecb.europa.eu) ju nájdete v sekcii European Central Bank > Organizácia > Riadenie.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá