Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Publikacja sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania Europejskiego Banku Centralnego za rok finansowy 2004 oraz odpowiedzi Europejskiego Banku Centralnego

5 maja 2006 r.

Europejski Bank Centralny (EBC) opublikował dziś na swoich stronach internetowych sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat skuteczności zarządzania EBC za rok finansowy 2004 wraz z odpowiedzią EBC. Sprawozdanie Trybunału sporządzono zgodnie z art. 27 ust. 2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Sprawozdanie wraz z odpowiedzią EBC zostanie także opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronach internetowych EBC (http://www.ecb.europa.eu) w części „The European Central Bank”, „Organizacja” pod hasłem „Zasady ładu korporacyjnego”.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami