Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Mot ett gemensamt eurobetalningsområde – mål och tidsfrister (fjärde framstegsrapporten)

17 februari 2006

I den fjärde rapporten om det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA), som publiceras idag, har ECB-rådet definierat de slutgiltiga målen för SEPA.

Rapporten, som har diskuterats med Europeiska kommissionen, uppmanar till utveckling av framtidsorienterade, enkla, användarvänliga och kostnadseffektiva betalningslösningar för att möta behoven från olika kundgrupper. Banksektorn behöver utveckla motsvarande affärsmodeller på euroområdesnivå medan migrationsplaner främst kommer att definieras på nationell nivå, med bistånd av de nationella centralbankerna. ECB-rådet stöder de tidsfrister som redan har avtalats för 2008 och 2010 och understryker behovet av god projektledning och effektiv kommunikationsstrategi.

En del av framstegsrapporten ägnas åt SEPA-betalningsinstrument, dvs. kontoöverföringar, autogiro och kortbetalningar. Rapporten presenterar ECB-rådets förväntningar, tidsfristerna för dessa, samt en utvärdering av det arbete som redan har gjorts av den europeiska banksektorn. Rapporten identifierar även områden där detta arbete bör intensifieras för att beakta samtliga parters förväntningar, bolag, små och medelstora företag, medborgare och offentliga myndigheter. Inom området för betalningsinfrastruktur förväntas driftskompatibilitet råda i slutet av 2010 även om den marknadsdrivna konsolideringsprocessen inte är avslutad då. Slutligen understryks särskilt behovet av att accelerera standardiseringsarbetet.

Rapporten ”Mot ett gemensamt eurobetalningsområde – mål och tidsfrister (fjärde framstegsrapporten)” publiceras idag på engelska och kommer ut på samtliga gemenskapsspråk vid ett senare tillfälle.

Vidare samråd med olika SEPA-representanter kommer att organiseras som en uppföljning till den här rapporten.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media