Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Naar een Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied – Doelstellingen en Deadlines (4de Voortgangsrapport)

17 februari 2006

In zijn vierde voortgangsrapport betreffende het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied (GEBG), dat vandaag wordt gepubliceerd, formuleert de Raad van Bestuur van de ECB de definitieve GEBG-doelstellingen.

Het rapport, dat met de Europese Commissie is besproken, vraagt om het ontwikkelen van toekomstgerichte, gemakkelijke, gebruikersvriendelijke en kosteneffectieve betalingsoplossingen teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende klantensegmenten. Het bankwezen dient op eurogebiedniveau de daarop afgestemde bedrijfsmodellen te ontwikkelen, terwijl migratieplannen voornamelijk op nationaal niveau zullen worden opgesteld, met de steun van de nationale centrale banken. De Raad van Bestuur ondersteunt de reeds overeengekomen 2008- en 2010-deadlines en onderstreept de noodzaak van goed projectmanagement en een effectieve communicatiestrategie.

Een deel van het voortgangsrapport is gewijd aan de GEBG-betalingsinstrumenten, d.w.z. overmakingen, incasso’s en kaartbetalingen. Daarin worden de verwachtingen van de Raad van Bestuur en de daarbij behorende tijdpaden beschreven, en het omvat een evaluatie van de reeds door het Europese bankwezen verrichte werkzaamheden. Tevens wordt erin aangegeven op welke terreinen deze werkzaamheden geïntensiveerd dienen te worden teneinde rekening te houden met de verwachtingen van alle belanghebbenden – ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf, burgers en overheidsinstanties. Op het gebied van betalingsinfrastructuren wordt verwacht dat eind 2010 sprake zal zijn van uitwisselbaarheid, zelfs wanneer het marktgedreven consolidatieproces op dat moment nog niet is voltooid. Ten slotte wordt de nadruk gelegd op de noodzaak de standaardisatiewerkzaamheden te versnellen.

Het rapport getiteld “Naar een Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied – Doelstellingen en Deadlines (4de Voortgangsrapport)” (heden in het Engels gepubliceerd) zal te zijner tijd beschikbaar komen in andere officiële talen van de Gemeenschap.

Als vervolg op dit rapport zullen verdere raadplegingen worden georganiseerd onder de vertegenwoordigers van de verschillende GEBG-belanghebbenden.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media