Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς έναν ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ – Στόχοι και Προθεσμίες (4η Έκθεση Προόδου)

17 Φεβρουαρίου 2006

Στην τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ καθορίζει τους τελικούς στόχους του SEPA.

Η έκθεση, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητεί την ανάπτυξη προσανατολισμένων προς το μέλλον, εύκολων, εύχρηστων και αποδοτικών από άποψη κόστους λύσεων για την εκτέλεση πληρωμών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ποικίλων πελατών. Ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει να αναπτύξει τα αντίστοιχα επιχειρηματικά μοντέλα σε επίπεδο ζώνης ευρώ, ενώ τα σχέδια μετάπτωσης θα καθοριστούν κυρίως σε εθνικό επίπεδο με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Το Διοικητικό Συμβούλιο στηρίζει τις προθεσμίες του 2008 και του 2010, για τις οποίες έχει ήδη υπάρξει συμφωνία, και επισημαίνει την ανάγκη για ορθή διαχείριση έργου και αποτελεσματική επικοινωνιακή πολιτική.

Μέρος της έκθεσης προόδου αναφέρεται στα μέσα πληρωμών του SEPA, δηλαδή μεταφορές πιστώσεων, άμεσες χρεώσεις και πληρωμές με κάρτα. Παρουσιάζει τις προσδοκίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αντίστοιχα χρονικά πλαίσια και μια αξιολόγηση του έργου που έχει ήδη επιτελέσει ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος. Επίσης, αναγνωρίζει τους τομείς όπου το εν λόγω έργο θα πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών – εταιριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πολιτών και δημόσιων αρχών. Όσον αφορά τις υποδομές πληρωμών, αναμένεται ότι θα υπάρχει διαλειτουργικότητα μέχρι το τέλος του 2010, ακόμη και αν η διαδικασία ενοποίησης, την οποία καθοδηγεί η αγορά, δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ανάγκη επιτάχυνσης των εργασιών τυποποίησης.

Η έκθεση με τίτλο "Προς έναν Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ – Στόχοι και Προθεσμίες (4η Έκθεση Προόδου)” (η οποία δημοσιεύεται σήμερα στην αγγλική γλώσσα), θα είναι διαθέσιμη σε άλλες επίσημες κοινοτικές γλώσσες προσεχώς.

Σε συνέχεια της εν λόγω έκθεσης θα υπάρξουν περαιτέρω διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών του SEPA.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου