Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Kohti yhtenäistä euromaksualuetta – tavoitteet ja määräajat (4. seurantaraportti)

17.2.2006

Tänään julkaistavassa neljännessä seurantaraportissa EKP:n neuvosto määrittelee yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) lopulliset tavoitteet.

Raportista on käyty vuoropuhelua Euroopan komission kanssa, ja siinä peräänkuulutetaan tulevaisuuteen suuntautuvia, helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita maksutapoja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Euroalueen tasolla tarvittavien liiketoimintamallien kehittäminen on pankkisektorin tehtävä, kun taas siirtymäsuunnitelmat määritellään pääasiallisesti kansallisella tasolla ja kansallisten keskuspankkien avustuksella. EKP:n neuvosto kannattaa jo sovittuja määräaikoja (2008 ja 2010) sekä painottaa hyvän projektinhallinnan ja tehokkaan viestintästrategian tärkeyttä.

Osa seurantaraportista on omistettu SEPAssa käytettäville maksuvälineille eli tilisiirroille, suoraveloitukselle ja korttimaksuille. Siinä tuodaan esiin EKP:n neuvoston odotukset, kaavailtu aikataulu sekä arvio Euroopan pankkisektorin tähänastisista toimista. Tietyillä alueilla toimintaa täytyy vielä kehittää, jotta kaikkien osapuolten – niin yritysten, pienten ja keskisuurten yritysten, kansalaisten kuin viranomaistenkin – odotukset pystytään ottamaan huomioon. Maksujärjestelmien odotetaan toimivan yhteen vuoden 2010 loppuun mennessä, vaikka markkinaehtoinen yhdentymiskehitys olisikin vielä kesken. Erityisesti korostetaan tarvetta nopeuttaa alan standardointia.

Tänään englanniksi julkaistu raportti "Towards a Single Euro Payments Area – Objectives and Deadlines (4th Progress report)” käännetään kaikille Euroopan yhteisön virallisille kielille.

Raportin julkaisemisen jälkeen SEPAn käyttäjien edustajille järjestetään jälleen mahdollisuuksia esittää näkemyksiään.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle