Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Allmänhetens tillgång till ECB:s dokument

18 mars 2004

Den 19 februari 2004 fattade ECB-rådet ett beslut om ändring av arbetsordningen för ECB (ECB/2004/2).

Baserat på artikel 23 i denna arbetsordning fattade ECB-rådet den 4 mars 2004 ett beslut om allmänhetens tillgång till ECB:s dokument (ECB/2004/3). Detta syftar till att säkerställa att ECB:s rättsliga ram respekterar samma mål och standarder för allmänhetens tillgång till dokument som de vid EU:s övriga institutioner och organ.

De ovannämnda besluten offentliggörs idag i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu under “Legal documents”.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media