Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB vybrala účastníkov fázy revízií projektu „nové sídlo ECB“

18. marca 2004

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) rozhodla, že do fázy revízií medzinárodnej urbanisticko-architektonickej súťaže na návrh nového sídla ECB pozve nasledujúcich ocenených architektov:

  • Coop Himmelb(l)au, Viedeň, Rakúsko,
  • ASP Schweger Assoziierte, Berlín, Nemecko,
  • 54f architekten/T. R. Hamzah & Yeang, Darmstadt, Nemecko/Selangor, Malajzia.

Hlavným cieľom fázy revízií je prehodnotiť jednotlivé návrhy s prihliadnutím na odporúčania a požiadavky poroty, ECB a mesta Frankfurt. Táto fáza súťaže preto bude prebiehať v úzkej spolupráci so zástupcami mesta Frankfurt.

Návrhy týchto troch architektonických kancelárií vybrala medzinárodná porota 13. februára 2004 ako víťazné návrhy súťaže na návrh nového sídla ECB (pozri tlačovú správu z 13. februára 2004 pod názvom „Medzinárodná porota vybrala tri víťazné návrhy architektonickej súťaže na návrh nového sídla ECB“). Vybrané architektonické kancelárie predstavia svoje upravené návrhy na posúdenie ECB v septembri 2004. Rada guvernérov následne jednému z troch ocenených architektov zadá zákazku na projektovanie nového sídla ECB, a to pravdepodobne v septembri alebo októbri 2004.

Ďalšie informácie o novom sídle ECB nájdete na internetovej stránke ECB http://www.ecb.europa.eu/ecb/premises.

Speaking engagements

Kontakt pre médiá