Menu
LEHDISTÖTIEDOTE:

EKP:n asiakirjojen julkinen saatavuus

18.3.2004

EKP:n neuvosto teki 19.2.2004 päätöksen EKP:n uudesta työjärjestyksestä (EKP/2004/2).

Työjärjestyksen 23 artiklan perusteella EKP:n neuvosto teki 4.3.2004 päätöksen EKP:n asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EKP/2004/3). Päätöksen tarkoituksena on varmistaa, että asiakirjojen julkiseen saatavuuteen liittyvän EKP:n lainsäädännön taustalla ovat samanlaiset tavoitteet ja standardit kuin muissa EU:n toimielimissä ja laitoksissa.

Molemmat edellä mainitut päätökset julkaistaan tänään Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne löytyvät myös EKP:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.ecb.europa.eu kohdasta ”Legal documents”.

Speaking engagements

Yhteyshenkilöt