Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Toegang van het publiek tot documenten van de ECB

18 maart 2004

Op 19 februari 2004 heeft de Raad van Bestuur van de ECB zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit betreffende een herzien Reglement van Orde van de Europese Centrale Bank (ECB/2004/2).

Op 4 maart 2004 heeft de Raad van Bestuur, op basis van artikel 23 van dit Reglement van Orde, zijn goedkeuring gehecht aan een Besluit inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank (ECB/2004/3). Dit Besluit heeft tot doel ervoor te zorgen dat het juridisch kader van de ECB doelstellingen en normen in acht neemt die gelijk zijn aan die welke door de andere instellingen en lichamen van de Europese Unie worden gehanteerd ten aanzien van toegang van het publiek tot documenten.

Beide voornoemde besluiten worden vandaag gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, en zijn tevens te vinden onder “Legal documents” op de website van de ECB op http://www.ecb.europa.eu.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media