Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
ECB-PRESSMEDDELANDE

Publicering av “Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden”

6 februari 2004

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (revidering av den publikation som allmänt kallas den ”Allmänna dokumentationen”). Denna publikation innehåller en detaljerad beskrivning av de penningpolitiska instrument och förfaranden som Eurosystemet använder.

Den reviderade versionen av Allmänna dokumentationen ersätter ”Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden”, som publicerades i april 2002. Den nya utgåvan innehåller de ändringar i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem som ECB-rådet godkänt under loppet av 2003. I ett pressmeddelande den 12 januari 2004, ”Infasning av ändringarna i Eurosystemets penningpolitiska styrsystem i början av 2004”, finns en detaljerad beskrivning av ändringarna samt datum för när de genomfördes. Det nya dokumentet kommer att träda i kraft den 8 mars 2004. Den första långfristiga refinansieringstransaktionen som genomförs i enlighet med de nya reglerna kommer dock att utföras den 25 februari.

Publikationen finns i elektronisk form på ECB:s webbplats, på samtliga officiella gemenskapsspråk, fr.o.m. kl. 15.00 ECB-tid (centraleuropeisk tid) idag (pdf 1,27 MB). Papperskopior kommer att kunna erhållas utan kostnad fr.o.m. den 8 mars 2004 och kan beställas skriftligen från ECB:s Press- och informationsavdelning eller från de nationella centralbankerna i EU.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media