Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ

Δημοσίευση του εγγράφου «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος»

6 Φεβρουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα δημοσιεύσει σήμερα το έγγραφο με τίτλο «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» (αναθεωρημένη έκδοση του εγγράφου που αναφέρεται γενικώς ως «Γενική τεκμηρίωση»). Στο εν λόγω έγγραφο περιγράφονται λεπτομερώς τα μέσα και οι διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

Η εν λόγω αναθεωρημένη έκδοση της «Γενικής τεκμηρίωσης» αντικαθιστά το έγγραφο με τίτλο «Η ενιαία νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος», το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2002. Στο νέο έγγραφο ενσωματώνονται οι αλλαγές του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στη διάρκεια του 2003. Στο δελτίο Τύπου της 12ης Ιανουαρίου 2004 με τίτλο «Σταδιακή εφαρμογή των αλλαγών του λειτουργικού πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής στις αρχές του 2004» περιγράφονται λεπτομερώς οι αλλαγές αυτές και ανακοινώνονται οι ημερομηνίες εφαρμογής τους. Το περιεχόμενο του εγγράφου θα τεθεί σε ισχύ στις 8 Μαρτίου 2004 (ωστόσο, η πρώτη πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης – ΠΠΜΑ – που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους νέους κανόνες έχει προγραμματιστεί για τις 25 Φεβρουαρίου).

Το έγγραφο θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, και σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες, στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ από σήμερα στις 3 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (pdf 1,69 MB). Αντίτυπα της έκδοσης αυτής θα διατίθενται δωρεάν από τις 8 Μαρτίου 2004 και θα χορηγούνται κατόπιν γραπτής αίτησης προς το Τμήμα Τύπου και Ενημέρωσης της ΕΚΤ ή προς οποιαδήποτε εθνική κεντρική τράπεζα της ΕΕ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου