Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

OFFENTLIGGÖRANDE AV DEN INDIKATIVA KALENDERN FÖREUROSYSTEMETS ANBUDSFÖRFARANDEN 2004

1 augusti 2003

Idag offentliggör Europeiska centralbanken (ECB) den indikativa kalendern för anbudsförfaranden för 2004, se bilagan [pdf 49 kB].

Den indikativa kalendern utarbetas enligt procedurer som fastställs i "Den gemensamma penningpolitiken i euroområdet - Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (april 2002)". De ändringar i styrsystemet för penningpolitik som gäller för tidsplanen för uppfyllandeperioder och löptider för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna i enlighet med ECB-rådets beslut av den 23 januari 2003 har också beaktats i den här kalendern.

ECB strävar efter att skapa sådana förutsättningar att motparterna i alla länderna i euroområdet kan delta i de huvudsakliga och långfristiga refinansieringstransaktionerna (MRO och LTRO). Följaktligen har ECB vid sammanställningen av kalendern för dessa transaktioner gjort de nödvändiga justeringarna för nationella helgdagar i de enskilda euroländerna.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media