Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

NYA REGLER FÖR REPRODUCERING OCH INLÖSEN AV EUROSEDLAR

25 mars 2003

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggör i dag nya regler för

  1. tillåten reproducering av eurosedlar, och
  2. inlösen av skadade eurosedlar.

De nya reproduceringsreglerna skall ge ett tillfredsställande skydd för eurosedlarna så att inte reproduktioner förväxlas med äkta sedlar. Reproduceringsreglerna anger under vilka förutsättningar reproducering är tillåten och förbjuder reproducerade eurosedlar som kan förväxlas med äkta. Särskilt strikta krav anges för icke fysiska reproduktioner som görs tillgängliga på webbplatser, eftersom utskrifter av sådana reproduktioner kan förväxlas med äkta sedlar. Den som är osäker kan ansöka hos ECB eller de nationella centralbankerna i euroområdet om godkännande av reproduktionerna.

De ändrade reglerna om inlösen av eurosedlar gör det nu även möjligt att lösa in avsiktligt skadade sedlar, om inlämnaren är i god tro, eller eurosedlar som har mindre skador, t.ex. i form av anteckningar på sedlarna.

ECB-rådet antog dessa nya regler vid sitt möte den 20 mars 2003. De återfinns i ett beslut om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar och i en riktlinje om åtgärder för att motverka otillåten reproducering av eurosedlar och om inlösen och indragning av eurosedlar. De offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning i dag och träder i kraft dagen efter offentliggörandet.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media