Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Nieuwe regels betreffende de reproductie en vervanging van eurobankbiljetten

25 maart 2003

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag nieuwe regels gepubliceerd, die duidelijk maken onder welke voorwaarden:

  1. reproducties van eurobankbiljetten zijn toegestaan;
  2. beschadigde eurobankbiljetten vervangen kunnen worden.

De nieuwe reproductieregels beogen eurobankbiljetten adequaat te beschermen en te vermijden dat reproducties worden verward met echte bankbiljetten. De reproductieregels leggen criteria vast krachtens welke reproducties zijn toegestaan en verbieden mogelijk verwarrende reproducties van eurobankbiljetten. Nauwgezette criteria zijn met name vastgelegd voor niet-tastbare reproducties die beschikbaar zijn op websites, daar afdrukken van dergelijke reproducties verward zouden kunnen worden met echte bankbiljetten. In geval van twijfel, kunnen derden de ECB of de nationale centrale banken van het eurogebied verzoeken te willen bevestigen dat de reproducties zijn toegestaan.

De gewijzigde regels betreffende de vervanging van eurobankbiljetten voorzien nu eveneens in de mogelijke vervanging van moedwillig beschadigde eurobankbiljetten, die door aanvragers te goeder trouw worden ingediend. Ook eurobankbiljetten met slechts geringe beschadigingen, zoals krabbeltjes, kunnen voor vervanging in aanmerking komen.

De nieuwe set regels is vastgelegd in het Besluit betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten en in het Richtsnoer betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten. De Raad van bestuur van de ECB heeft tijdens zijn vergadering van 20 maart 2003 deze regels goedgekeurd, die vandaag zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij worden de dag volgende op hun publicatie van kracht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media