Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

UTTALANDE AV ECB-RÅDET EFTER INLEDANDET AV MILITÄRAKTIONER I IRAK

20 mars 2003

Militäraktioner har inletts i Irak. ECB-rådet har åter diskuterat den ekonomiska situationen mot bakgrund av det spända geopolitiska läget. ECB-rådet är redo att agera om så behövs. Finansmarknaderna kan lita på att likviditetsförsörjningen kommer att tillgodoses även under exceptionella förhållanden vilket visats tidigare.

Effekterna på världsekonomin av denna militära konfrontation kan variera mycket i styrka och omfattning beroende på hur långvarig och omfattande konflikten visar sig bli. Därför är det i det i dagsläget inte möjligt att dra några avgörande slutsatser om följderna för euroområdet på kort och medellång sikt.

För att minska osäkerheten och stärka förtroendet i ett mycket spänt läge är det ytterst viktigt att politiska beslutsfattare inte förlorar sitt huvudansvar ur sikte. ECB kommer följaktligen att fortsätta att noga bedöma händelseutvecklingen i enlighet med sitt mandat. Utvecklingen kommer att följas mycket noga.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media