Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

20 Μαρτίου 2003

20 Μαρτίου 2003

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράκ άρχισαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε και πάλι την κατάσταση της οικονομίας υπό το πρίσμα των γεωπολιτικών εντάσεων και δηλώνει έτοιμο να αναλάβει δράση εφόσον κριθεί αναγκαίο. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές μπορούν να βασίζονται στην παροχή επαρκούς ρευστότητας ακόμη και υπό εξαιρετικές περιστάσεις, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν.

Οι επιπτώσεις αυτής της στρατιωτικής αντιπαράθεσης στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να ποικίλλουν σε μέγεθος και ένταση, ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια των συγκρούσεων. Για το λόγο αυτό, δεν είναι δυνατό στην παρούσα συγκυρία να εκτιμηθούν με βεβαιότητα οι βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες συνέπειες για τη ζώνη του ευρώ.

Σε περιόδους σοβαρών εντάσεων, είναι υψίστης σημασίας οι φορείς χάραξης πολιτικής να μην αποκλίνουν από το πρωταρχικό τους καθήκον, ούτως ώστε να περιορίζουν την αβεβαιότητα και να ενισχύουν την εμπιστοσύνη. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογεί διεξοδικά την πορεία των γεγονότων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. Οι εξελίξεις θα παρακολουθούνται με μεγάλη προσοχή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου