Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Verklaring van de Raad van Bestuur naar aanleiding van het begin van militaire actie in Irak

20 maart 2003

Militaire actie in Irak heeft een aanvang genomen. De Raad van Bestuur heeft wederom de economische situatie besproken in het licht van de internationale politieke spanningen. De Raad staat gereed, indien nodig, te handelen. De financiële markten kunnen erop vertrouwen zelfs onder uitzonderlijke omstandigheden van voldoende liquiditeit te worden voorzien, zoals in het verleden is aangetoond.

De reikwijdte en omvang van het effect van deze militaire confrontatie op de wereldeconomie kunnen zeer uiteenlopen, afhankelijk van de ernst en de duur van het conflict. Daarom is het thans onmogelijk om tot een afgewogen oordeel te komen over de implicaties op korte en middellange termijn voor het eurogebied.

In tijden van grote spanningen is het van het grootste belang dat beleidsmakers hun primaire verantwoordelijkheid niet uit het oog verliezen, teneinde de onzekerheid te verminderen en het vertrouwen te vergroten. Gezien haar mandaat zal de ECB daarom het verloop van de gebeurtenissen blijven evalueren. De lopende ontwikkelingen zullen zeer nauwgezet worden gevolgd.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media