SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

UDTALELSE FRA STYRELSESRÅDET SOM FØLGE AF INDLEDNINGEN AF DEN MILITÆRE AKTION I IRAK

20. marts 2003

Den militære aktion i Irak er indledt. Styrelsesrådet har i lyset af den spændte geopolitiske situation igen drøftet den økonomiske situation. Styrelsesrådet er rede til at handle, hvis det bliver nødvendigt. De finansielle markeder kan regne med, at der selv under ekstraordinære omstændigheder vil blive stillet tilstrækkeligt med likviditet til rådighed, som det tidligere har været tilfældet.

Følgerne for verdensøkonomien af den militære konfrontation kan, afhængig af hvor langvarig og omfattende konflikten bliver, variere betydeligt i styrke og omfang. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget afgørende om konsekvenserne for euroområdet på kort og mellemlangt sigt.

I en tid med alvorlige spændinger er det yderst vigtigt, at de politiske beslutningstagere ikke glemmer deres ansvar, således at usikkerheden mindskes og tilliden styrkes. Den Europæiske Centralbank vil derfor fortsætte med at vurdere begivenhedernes gang meget grundigt i lyset af sit mandat. Den videre udvikling vil blive fulgt meget nøje.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt