Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ÖVERSIKT ÖVER ECB-RÅDETS OCH ALLMÄNNA RÅDETS SAMMANTRÄDEN OCH EFTERFÖLJANDE PRESSKONFERENSER UNDER 2003

20 juni 2002

ECB-rådet har beslutat att dess sammanträden ska hållas den första och tredje torsdagen i varje månad även under 2003 Liksom för 2002 kommer undantag från denna regel att göras vid vissa helgdagar.

I enlighet med vad som tillkännagavs den 8 november 2001 kommer ECB:s penningpolitiska beslut även framöver att fattas endast vid det första sammanträdet i månaden. Räntebesluten kommer således vanligen att fattas vid detta första sammanträde. Vid det andra sammanträdet kommer ECB-rådet att behandla ärenden som gäller ECB:s och Eurosystemets övriga uppgifter och ansvarsområden. Om förhållandena så kräver kan ECB-rådet naturligtvis besluta att ändra styrräntorna vid annan tidpunkt, oberoende av tidigare fastlagda sammanträden. Vid sammanträdet den 31 juli 2003 kommer en penningpolitisk diskussion att hållas i stället för i början av augusti. Följaktligen kommer ett ECB-pressmeddelande att offentliggöras den 31 juli 2003.

Enligt vedertagen praxis kommer två sammanträden att hållas utanför Frankfurt: ett i Rom den 3 april 2003 under Banca d'Italias värdskap och ett i Lissabon en 2 oktober 2003 under Banco de Portugals värdskap.

Allmänna rådet har vidare beslutat att nuvarande praxis med kvartalsvisa sammanträden skall fortsätta.

Nuvarande praxis med presskonferenser fortsätter dvs. de kommer att hållas efter det första av ECB-rådets sammanträden varje månad, utom i augusti.

ECB-rådets sammanträden 2003

 • 9 januari 2003
 • 23 januari 2003
 • 6 februari 2003
 • 20 februari 2003
 • 6 mars 2003
 • 20 mars 2003
 • 3 april 2003 (Rom)
 • 24 april 2003
 • 8 maj 2003
 • 22 maj 2003
 • 5 juni 2003
 • 26 juni 2003
 • 10 juli 2003
 • 31 juli 2003
 • 21 augusti 2003
 • 4 september 2003
 • 18 september 2003
 • 2 oktober 2003 (Lissabon)
 • 23 oktober 2003
 • 6 november 2003
 • 20 november 2003
 • 4 december 2003
 • 18 december 2003
 • 8 januari 2004

Allmänna rådets sammanträden 2003

 • 20 mars 2003
 • 26 juni 2003
 • 18 september 2003
 • 18 december 2003

Presskonferenser 2003

 • 9 januari 2003
 • 6 februari 2003
 • 6 mars 2003
 • 3 april 2003 (Rom)
 • 8 maj 2003
 • 5 june 2003
 • 10 july 2003
 • 4 september 2003
 • 2 oktober 2003 (Lissabon)
 • 6 november 2003
 • 4 december 2003
 • 8 januari 2004
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media