Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

KALENDER VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE ALGEMENE RAAD VAN DE ECB EN DE BIJBEHORENDE PERSCONFERENTIES IN 2003

20 juni 2002

De Raad van Bestuur heeft besloten dat haar vergaderingen in 2003 doorgaans zullen worden blijven gehouden op de donderdag van de eerste en derde week van elke maand. Net als in 2002 worden uitzonderingen op deze regel voorzien teneinde rekening te houden met speciale vrije dagen.

Zoals aangekondigd op 8 november 2001, zal de monetaire-beleidskoers van de ECB doorgaans worden beoordeeld op alleen de eerste vergadering van elke maand. Dienovereenkomstig zullen rentebeslissingen normaal gesproken gedurende deze vergadering worden genomen. Tijdens de tweede vergadering van elke maand zal de Raad van Bestuur zich bezighouden met aangelegenheden die verband houden met andere taken en verantwoordelijkheden van de ECB en het Eurosysteem. Vanzelfsprekend kan de Raad van Bestuur, indien de omstandigheden daarom vragen, nog steeds besluiten om de voornaamste rentetarieven van de ECB op enig moment te veranderen, ongeacht eerder geplande vergaderingen. Op de vergadering van 31 juli 2003 zal echter onder meer het monetaire beleid worden besproken, in plaats van op een vergadering begin augustus, en zal er derhalve op 31 juli 2003 een persbericht over de monetaire-beleidsbeslissingen van de ECB worden uitgebracht.

Tevens zullen er, overeenkomstig de geldende praktijk, weer twee vergaderingen buiten Frankfurt worden gehouden, te weten op 3 april 2003 in Rome, georganiseerd door de Banca d'Italia, en op 2 oktober 2003 in Lissabon, georganiseerd door de Banco de Portugal.

Verder heeft de Algemene Raad besloten dat de huidige praktijk – één vergadering per kwartaal – gehandhaafd blijft.

Ten slotte wordt de huidige planning van persconferenties gehandhaafd, d.w.z. ze zullen worden gehouden na de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van elke maand, behalve in augustus.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur van de ECB in 2003

 • 9 januari 2003
 • 23 januari 2003
 • 6 februari 2003
 • 20 februari 2003
 • 6 maart 2003
 • 20 maart 2003
 • 3 april 2003 (Rome)
 • 24 april 2003
 • 8 mei 2003
 • 22 mei 2003
 • 5 juni 2003
 • 26 juni 2003
 • 10 juli 2003
 • 31 juli 2003
 • 21 augustus 2003
 • 4 september 2003
 • 18 september 2003
 • 2 oktober 2003 (Lissabon)
 • 23 oktober 2003
 • 6 november 2003
 • 20 november 2003
 • 4 december 2003
 • 18 december 2003
 • 8 januari 2004

Vergaderingen van de Algemene Raad van de ECB in 2003

 • 20 maart 2003
 • 26 juni 2003
 • 18 september 2003
 • 18 december 2003

Persconferenties in 2003

 • 9 januari 2003
 • 6 februari 2003
 • 6 maart 2003
 • 3 april 2003 (Rome)
 • 8 mei 2003
 • 5 juni 2003
 • 10 juli 2003
 • 4 september 2003
 • 2 oktober 2003 (Lissabon)
 • 6 november 2003
 • 4 december 2003
 • 8 januari 2004
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media