SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

PLANLAGTE MØDEDATOER FOR ECBS STYRELSESRÅD OG GENERELLE RÅD SAMT DATOER FOR DE EFTERFØLGENDE PRESSEKONFERENCER I 2003

20. juni 2002

Styrelsesrådet har vedtaget, at det i 2003 som hovedregel vil fortsætte med at afholde sine møder den første og tredje torsdag i måneden. Som det er tilfældet i 2002, er der planlagt enkelte undtagelser fra denne regel for at tage hensyn til særlige forhold i forbindelse med ferie- og helligdage.

Som meddelt den 8. november 2001 vil ECBs pengepolitiske stilling som hovedregel fortsat kun blive drøftet på det første møde i måneden. I overensstemmelse hermed vil rentebeslutningerne normalt blive truffet på dette møde. Styrelsesrådet vil på sit andet møde i måneden drøfte emner, som er relevante for ECBs og Eurosystemets øvrige opgaver og ansvarsområder. Hvis omstændighederne kræver det, kan Styrelsesrådet naturligvis når som helst beslutte at ændre ECBs officielle renter uden hensyn til mødekalenderen. Der vil dog blive drøftet pengepolitik på mødet den 31. juli 2003 i stedet for på et møde i begyndelsen af august, og derfor udsendes der en pressemeddelelse om ECBs pengepolitiske beslutninger den 31. juli 2003.

I overensstemmelse med den nuværende praksis afholdes to af møderne uden for Frankfurt: den 3. april 2003 i Rom med Banca d'Italia som vært og den 2. oktober 2003 i Lissabon med Banco de Portugal som vært.

Det Generelle Råd har desuden vedtaget at fortsætte den nuværende praksis med at afholde kvartalsvise møder.

Endelig fortsætter den nuværende pressekonferencepraksis, hvilket vil sige, at der afholdes pressekonference efter Styrelsesrådets første møde i måneden med undtagelse af august måned.

Mødekalender for ECBs Styrelsesråd i 2003

 • 9. januar 2003
 • 23. Januar 2003
 • 6. februar 2003
 • 20. februar 2003
 • 6. marts 2003
 • 20. marts 2003
 • 3. april 2003 (Rom)
 • 24. april 2003
 • 8. maj 2003
 • 22. maj 2003
 • 5. juni 2003
 • 26. juni 2003
 • 10. juli 2003
 • 31. juli 2003
 • 21. august 2003
 • 4. september 2003
 • 18. september 2003
 • 2. oktober 2003 (Lissabon)
 • 23. oktober 2003
 • 6. november 2003
 • 20. november 2003
 • 4. december 2003
 • 18. december 2003
 • 8. januar 2004

Mødekalender for ECBs Generelle Råd i 2003

 • 20. marts 2003
 • 26. juni 2003
 • 18. september 2003
 • 18. december 2003

Pressekonferencer i 2003

 • 9. januar 2003
 • 6. februar 2003
 • 6. marts 2003
 • 3. april 2003 (Rom)
 • 8. maj 2003
 • 5. juni 2003
 • 10. juli 2003
 • 4. september 2003
 • 2. oktober 2003 (Lissabon)
 • 6. november 2003
 • 4. december 2003
 • 8. januar 2004
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt