Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2003

20 Ιουνίου 2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι, το 2003, θα συνεχίσει να συνεδριάζει, κατά κανόνα, την Πέμπτη της πρώτης και της τρίτης εβδομάδας κάθε μήνα. Όπως και για το 2002, προβλέπονται εξαιρέσεις από τον εν λόγω κανόνα, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ειδικές περιπτώσεις αργιών.

Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2001, η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα συνεχίσει να αξιολογείται, κατά κανόνα, μόνον κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε μήνα. Συνεπώς, οι αποφάσεις που αφορούν τα επιτόκια θα λαμβάνονται κανονικά κατά την εν λόγω συνεδρίαση. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση κάθε μήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τα άλλα καθήκοντα και αρμοδιότητες της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος. Είναι προφανές ότι, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τη μεταβολή των βασικών επιτοκίων της ΕΚΤ ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τις συνεδριάσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Ωστόσο, επειδή δεν θα διεξαχθεί συνεδρίαση στις αρχές Αυγούστου, η συζήτηση για τη νομισματική πολιτική θα πραγματοποιηθεί κατά τη συνεδρίαση της 31ης Ιουλίου 2003, και, συνεπώς, το δελτίο Τύπου για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα δημοσιευθεί την ημέρα εκείνη.

Επίσης, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, θα πραγματοποιηθούν και πάλι δύο συνεδριάσεις εκτός Φραγκφούρτης: μία στη Ρώμη, στις 3 Απριλίου 2003, την οποία θα διοργανώσει η Τράπεζα της Ιταλίας, και μία στη Λισσαβώνα, στις 2 Οκτωβρίου 2003, την οποία θα διοργανώσει η Τράπεζα της Πορτογαλίας.

Επιπλέον, το Γενικό Συμβούλιο συμφώνησε να διατηρηθεί η τρέχουσα πρακτική πραγματοποίησης τριμηνιαίων συνεδριάσεων.

Τέλος, οι συνεντεύξεις Τύπου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα, δηλ. μετά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε μήνα, εκτός από τον Αύγουστο.

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2003

 • 9 Ιανουαρίου 2003
 • 23 Ιανουαρίου 2003
 • 6 Φεβρουαρίου 2003
 • 20 Φεβρουαρίου 2003
 • 6 Μαρτίου 2003
 • 20 Μαρτίου 2003
 • 3 Απριλίου 2003 (Ρώμη)
 • 24 Απριλίου 2003
 • 8 Μαΐου 2003
 • 22 Μαΐου 2003
 • 5 Ιουνίου 2003
 • 26 Ιουνίου 2003
 • 10 Ιουλίου 2003
 • 31 Ιουλίου 2003
 • 21 Αυγούστου 2003
 • 4 Σεπτεμβρίου 2003
 • 18 Σεπτεμβρίου 2003
 • 2 Οκτωβρίου 2003 (Λισσαβώνα)
 • 23 Οκτωβρίου 2003
 • 6 Νοεμβρίου 2003
 • 20 Νοεμβρίου 2003
 • 4 Δεκεμβρίου 2003
 • 18 Δεκεμβρίου 2003
 • 8 Ιανουαρίου 2004

Συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ το 2003

 • 20 Μαρτίου 2003
 • 26 Ιουνίου 2003
 • 18 Σεπτεμβρίου 2003
 • 18 Δεκεμβρίου 2003

Συνεντεύξεις Τύπου το 2003

 • 9 Ιανουαρίου 2003
 • 6 Φεβρουαρίου 2003
 • 6 Μαρτίου 2003
 • 3 Απριλίου 2003 (Ρώμη)
 • 8 Μαΐου 2003
 • 5 Ιουνίου 2003
 • 10 Ιουλίου 2003
 • 4 Σεπτεμβρίου 2003
 • 2 Οκτωβρίου 2003 (Λισσαβώνα)
 • 6 Νοεμβρίου 2003
 • 4 Δεκεμβρίου 2003
 • 8 Ιανουαρίου 2004
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου