Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

UNDANTAG FÖR GREKLAND AVSEENDE DEN LÅNGFRISTIGA TIDTABELLEN FÖR TARGETS STÄNGNINGSDAGAR

28 februari 2002

Den 14 december 2000 beslutade Europeiska centralbankens råd (ECB) om den långfristiga tidtabellen för de dagar under vilka Target håller stängt (Target står för transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av expressbetalningar i realtid). Denna tidtabell gäller från 2002 och tillsvidare. I enlighet med beslutet kommer hela Target-systemet, inklusive alla dess nationella delar, dvs de nationella systemen för bruttoavveckling av betalningar i realtid (RTGS), att förutom lördagar och söndagar vara stängt på nyårsdagen, långfredagen (i det katolska och protestantiska kyrkoåret), annandag påsk (i det katolska och protestantiska kyrkoåret), 1 maj, juldagen, och annandag jul (26 december).

ECB-rådet har beslutat att under en treårsperiod göra undantag från denna tidsplan vad gäller Grekland, som en begränsad anpassning. Det grekiska RTGS-systemet (Hermes) kommer att vara öppet på den katolska och protestantiska långfredagen och annandag påsk, som inte sammanfaller med de grekisk ortodoxa helgdagarna, men endast för följande typer av transaktioner: avvecklingstjänster som Hermes står till tjänst med kommer under dessa dagar endast att omfatta inhemska kundbetalningar av typ massbetalningar, inklusive avveckling av massbetalningssystem. Inga andra typer av betalningar, t.ex. gränsöverskridande betalningar, interbank-, penningmarknads- och kapitalmarknadsbetalningar eller valutatransaktioner, kommer att utföras via Hermes. Bank of Greece kommer bara att i undantagsfall att erbjuda möjlighet att utnyttja stående faciliteter t.ex. för att undvika fel i underliggande system. Greklands situation kommer att granskas igen efter den här treårsperioden.

Det ansågs nödvändigt att göra ett undantag för Grekland eftersom en stängning av Hermes på den katolska och protestantiska långfredagen och annandag påsk, som normalt är vanliga affärsdagar i Grekland, skulle skapa problem för den grekiska banksektorn, handeln och allmänheten. Grekland befinner sig nämligen i en speciell situation eftersom den katolska och protestantiska påsken sällan infaller samtidigt som den ortodoxa. Detta innebär de facto fler stängningsdagar för den inhemska marknaden än för de andra EU-länderna. Problemet blir dock ännu större när de två påskperioderna infaller med en veckas mellanrum som under 2003. Det året skulle de grekiska bankerna endast vara öppna tre dagar under en elvadagarsperiod, vilket inte ansågs önskvärt. Med detta begränsade undantag kommer den grekiska banksektorns, handelns och allmänhetens situation att kunna tillgodoses utan att detta får någon större inverkan på konkurrensvillkoren mellan marknadsaktörerna i de olika länderna.

De dagar Target håller stängt kommer inga stående faciliteter att vara tillgängliga hos de nationella centralbankerna, med undantag för vad som ovan anges för Grekland. Dessa dagar kommer inte heller att vara avvecklingsdagar på penningmarknaden i euro eller för valutatransaktioner som inbegriper euro. Vidare offentliggörs inte Eonia (euro overnight index average). Korrespondentcentralbanksmodellen (CCBM) för gränsöverskridande användning av säkerheter kommer också att vara stängd.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media