Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE:

Kreikalle oikeus poiketa TARGETin kiinniolopäivien pitkän aikavälin kalenterista

28.2.2002

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto päätti 14.12.2000 TARGETin (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer eli Euroopan laajuinen automatisoitu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä) kiinniolopäivien pitkän aikavälin kalenterista. Kalenteri on ollut voimassa vuoden 2002 alusta, ja sitä sovelletaan toistaiseksi. Päätöksen mukaisesti koko TARGET-järjestelmä, sen kansalliset osajärjestelmät eli kansalliset reaaliaikaiset bruttomaksujärjestelmät (RTGS-järjestelmät) mukaan lukien, on lauantaiden ja sunnuntaiden lisäksi kiinni uudenvuodenpäivänä, pitkänäperjantaina (katolinen ja protestanttinen), toisena pääsiäispäivänä (katolinen ja protestanttinen), vapunpäivänä, joulupäivänä ja tapaninpäivänä.

EKP:n neuvosto on hyväksynyt Kreikan kohdalla erityisen poikkeuksen pitkän aikavälin kalenteriin kolmeksi vuodeksi, jona aikana Kreikassa sovelletaan kalenteria rajoitetusti. Tämä tarkoittaa, että Kreikan RTGS-järjestelmä HERMES pidetään toiminnassa sellaisina katolisina ja protestanttisina pääsiäispäivinä, jotka eivät osu samaan aikaan ortodoksisten pääsiäispäivien kanssa, mutta se toimii vain rajoitetusti. HERMEKSESSÄ suoritetaan tällaisina päivinä ainoastaan pieniä kotimaisia asiakasmaksuja, mukaan lukien vähittäismaksujärjestelmien katteensiirrot. HERMEKSESSÄ ei suoriteta muunlaisia maksuja, kuten ulkomaisia maksuja, pankkienvälisiä transaktioita, transaktioita raha- ja pääomamarkkinoilla tai valuuttakauppojen katteensiirtoja. Kreikan keskuspankin maksuvalmiusjärjestelmä ei tällaisina päivinä ole käytettävissä, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä esimerkiksi liitännäisjärjestelmien katteensiirtojen varmistamiseksi. Kolmen vuoden kuluttua Kreikan tilanne arvioidaan uudelleen.

Poikkeus katsottiin tarpeelliseksi, koska HERMEKSEN sulkeminen katolisina ja protestanttisina pääsiäispäivinä, jotka yleensä ovat Kreikassa pankkipäiviä, aiheuttaisi ongelmia Kreikan pankeille, liikeyrityksille ja suurelle yleisölle. Kreikan tilanne on poikkeuksellinen, sillä katolinen ja protestanttinen pääsiäinen osuu harvoin samaan aikaan ortodoksisen pääsiäisen kanssa. Ilman poikkeusta Kreikan kotimaan maksujärjestelmät olisivat suljettuina useampina päivinä kuin muiden EU-maiden. Tilanne olisi erityisen hankala vuosina, jolloin katolinen ja protestanttinen pääsiäinen osuu alle viikon päähän ortodoksisesta pääsiäisestä kuten vuonna 2003. Kreikan pankit olisivat tuolloin avoinna yhdentoista päivän ajanjaksosta ainoastaan kolmena päivänä, mitä ei pidetty suotavana. Rajoitetun poikkeuksen ansiosta Kreikan pankkien, liikeyritysten ja suuren yleisön tarpeet voidaan ottaa huomioon aiheuttamatta suuria muutoksia eri maiden markkinaosapuolten tasapuoliseen kohteluun.

TARGETin kiinniolopäivinä kansallisten keskuspankkien maksuvalmiusjärjestelmät eivät ole käytettävissä, lukuun ottamatta edellä mainittua poikkeustilannetta Kreikan keskuspankissa. Tällaisina päivinä ei voida suorittaa euromääräisten rahamarkkinaoperaatioiden tai valuuttakauppojen maksuja, eikä yön yli -korkoja mittaavaa eoniakorkoa julkaista. Kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli (Correspondent Central Banking Model, CCBM), joka mahdollistaa vakuuksien käytön maasta toiseen, ei sekään ole käytettävissä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle