SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

UNDTAGELSE FOR GRÆKENLAND FRA LUKKEDAGENE I DEN FASTE KALENDER FOR TARGET

28. februar 2002

Den 14. december 2000 fastsatte Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) lukkedagene i den faste kalender for TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) gældende fra og med 2002. Udover lørdage og søndage holder hele TARGET-systemet, herunder også alle dets nationale komponenter (dvs. de nationale realtids bruttoafviklingssystemer - RTGS-systemer), i henhold til denne beslutning lukket nytårsdag, langfredag og 2. påskedag (i den katolske og protestantiske påske), 1. maj, 1. og 2. juledag.

Styrelsesrådet for ECB har vedtaget en ekstraordinær undtagelse fra den faste kalender, der gælder for Grækenland i en treårig periode, på baggrund af en mindre tilpasning. HERMES, det græske RTGS-system, holder åbent langfredag og 2. påskedag i den katolske og protestantiske påske, når denne ikke falder sammen med langfredag og 2. påskedag i den græskortodokse påske, for følgende operationer: De tjenesteydelser vedrørende afvikling, som HERMES tilbyder på disse dage, vil kun dække indenlandske detailkundebetalinger, herunder afvikling af detailbetalingssystemer. Der bliver ikke gennemført andre typer af betalinger, som fx grænseoverskridende transaktioner, interbank-, pengemarkeds-, kapitalmarkeds- eller valutatransaktioner via HERMES. På disse dage vil Bank of Greece normalt ikke give adgang til stående faciliteter, og en sådan adgang gives kun, hvis det er absolut nødvendigt, fx for at undgå forstyrrelser i afviklingen af et nationalt tilsluttet system. Grækenlands situation tages op til fornyet vurdering efter denne treårige periode.

Undtagelsen er nødvendig, fordi en lukning af HERMES langfredag og 2. påskedag i den katolske og protestantiske påske, der er normale græske bankdage, ville være problematisk for banksektoren, erhvervslivet og offentligheden i Grækenland. Grækenland har som det eneste land i euroområdet det problem, at den katolske og protestantiske påske sjældent falder samtidigt med den græskortodokse påske, hvilket resulterer i et større antal egentlige lukkedage for de indenlandske markeder end i andre EU-lande. Problemet er størst, når de to påskehøjtider falder med en uges mellemrum, som det er tilfældet i 2003. I 2003 ville de græske pengeinstitutter kun holde åbent i tre dage over en periode på 11 dage, hvilket blev betragtet som uholdbart. Med denne begrænsede undtagelse imødekommes den græske banksektors, det græske erhvervslivs og den græske offentligheds særlige behov, uden at de lige konkurrencevilkår mellem markedsdeltagere i forskellige lande påvirkes i nævneværdig grad.

Det bør bemærkes, at der med undtagelse af Bank of Greece, som beskrevet ovenfor, ingen stående faciliteter er til rådighed i de nationale centralbanker på TARGET-lukkedage. På disse dage er det ikke muligt at afvikle transaktioner på europengemarkedet eller valutatransaktioner, hvori indgår euro, og EONIA (euro overnight index average) offentliggøres ikke. Endvidere er CCBM, korrespondentcentralbankmodellen for grænseoverskridende sikkerhedsstillelse, også lukket.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt