Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Derogatie voor Griekenland met betrekking tot het lange-termijnschema voor de dagen waarop TARGET gesloten is

28 februari 2002

Op 14 december 2000 heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) het lange-termijnschema vastgesteld voor de dagen waarop het "Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer (TARGET)"-systeem gesloten zal zijn. Het schema is vanaf 2002 tot nader order geldig. Overeenkomstig dit besluit zal het TARGET-systeem als geheel, d.w.z. met inbegrip van alle nationale componenten (d.w.z. de nationale "real-time" bruto-vereveningssystemen (RTBV-systemen)), behalve op zaterdag en zondag ook op de volgende dagen gesloten zijn: i) Nieuwjaarsdag; ii) Goede Vrijdag (Katholieke/Protestantse geloofskalender); iii) Tweede Paasdag (Katholieke/Protestantse geloofskalender); iv) 1 mei (de Dag van de Arbeid); v) Eerste Kerstdag; en vi) Tweede Kerstdag.

De Raad van Bestuur van de ECB heeft op basis van een kleine aanpassing Griekenland voor een periode van drie jaar speciale toestemming verleend af te wijken van het in het land geldende lange-termijnschema. Het Griekse RTBV-systeem (HERMES) zal open zijn op de Katholieke/Protestantse Goede Vrijdagen en Tweede Paasdagen die niet samenvallen met de Grieks-Orthodoxe Goede Vrijdagen en Tweede Paasdagen, doch slechts voor de volgende, beperkte reeks transacties: de door HERMES op deze dagen geleverde diensten beperken zich uitsluitend tot verevening van binnenlandse, kleine cliëntenbetalingen en onderlinge verevening van systemen voor kleine betalingen. HERMES zal geen ander type betalingen verwerken, zoals grensoverschrijdende, interbancaire, geldmarkt-, kapitaalmarkt- of valutatransacties. De Bank of Greece zal op deze dagen doorgaans geen toegang bieden tot permanente faciliteiten. Dergelijke toegang wordt uitsluitend geboden indien dit absoluut noodzakelijk is, bijv. om een verrekeningsfout in een subsidiair systeem te voorkomen. Na deze driejaarsperiode wordt de situatie in Griekenland opnieuw beoordeeld.

Deze derogatie werd nodig geacht omdat sluiting van HERMES op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag volgens de Katholieke/Protestantse geloofskalender, die in Griekenland doorgaans normale werkdagen zijn, problematisch zou zijn voor het Griekse bankwezen, het bedrijfsleven en het publiek, daar Griekenland te maken heeft met de unieke situatie dat de Katholieke/Protestantse en Orthodoxe Paasdagen zelden samenvallen. Dit betekent dat de markten in Griekenland geconfronteerd worden met een groter aantal sluitingsdagen dan die in andere EU-landen. Dit probleem wordt nog versterkt wanneer de twee paasperioden binnen een week van elkaar vallen, hetgeen in 2003 het geval zal zijn. In dat jaar zouden banken in Griekenland tijdens een periode van 11 dagen slechts drie dagen open zijn. Deze situatie werd ongewenst geacht. Door deze beperkte derogatie kan worden tegemoetgekomen aan de specifieke behoeften van het Griekse bankwezen, het bedrijfsleven en het publiek zonder grote oneffenheden te veroorzaken op het gelijke speelveld voor de marktpartijen in de verschillende landen.

De Raad van Bestuur roept in herinnering dat op dagen waarop TARGET gesloten is, geen permanente faciliteiten bij de centrale banken beschikbaar zullen zijn, met uitzondering van de hierboven geschetste bijzondere situatie voor de Bank of Greece. Op deze dagen vindt geen afwikkeling plaats van transacties op de eurogeldmarkt of van valutatransacties waarbij de euro wordt gebruikt. Ook wordt er geen gemiddelde euro-daggeldrente (EONIA) gepubliceerd. Bovendien zal het Corresepondentenmodel voor Centrale Banken (CCBM) op die dagen gesloten zijn voor het grensoverschrijdend gebruik van onderpand.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media