Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Euron blir den enda giltiga valutan i samtliga euroländer

28 februari 2002

Vid midnatt idag, två månader efter det att eurosedlar och mynt infördes den 1 januari 2002, blir euron det enda giltiga betalningsmedlet i hela euroområdet. Europeiska centralbankens ordförande, Willem F. Duisenberg, sa: "Från och med midnatt i natt är de tolv nationella valutorna i euroområdet inte längre giltiga betalningsmedel. Invånarna i euroområdet har inte inväntat detta datum för att ta emot euron. De har varit huvudpersonerna i detta stora steg i den europeiska integrationens historia. Ekonomin i euroområdet kommer utan tvekan att bygga vidare på denna bedrift under de månader och år som kommer."

Kreditinstituten kommer att fortsätta växla nationella sedlar och mynt till euro under en tid, men den tjänsten kommer inte alltid att vara kostnadsfri. Nationella centralbanker kommer att kostnadsfritt växla in sina respektive nationella sedlar och mynt till nominellt värde under en lång tid, se tabellen nedan. Dessutom är det möjligt att kostnadsfritt växla in alla euroländernas nationella sedlar på platser som de tolv nationella centralbankerna i euroområdet utsett.

Inväxlingen av nationella sedlar fortgår som planerat och det totala värdet av nationella sedlar i omlopp hade den 26 februari 2002 minskat till 42 miljarder EUR, från 270 miljarder EUR den 1 januari 2002.

Det finns nu eurosedlar till ett värde av ungefär 242 miljarder EUR i omlopp, från 133 miljarder EUR den 1 januari 2002. EPR (euro progress ratio), som ger en indikation om hastigheten i utbytet från nationella sedlar till eurosedlar, var 85,2 % den 26 februari 2002, från 33 % den 1 januari 2002. Den kommer inte att öka nämnvärt i framtiden eftersom en del nationella sedlar förmodligen har försvunnit eller förstörts och andra kommer att finnas kvar som souvenirer och samlarobjekt.

Relativt få falska sedlar av låg kvalitet har hittills upptäckts och dessa förfalskningar identifierades snabbt. Kunder och personer som yrkesmässigt hanterar kontanter bör dock fortsätta att kontrollera eurosedlarnas äkthet med de enkla testerna "KÄNN - TITTA - LUTA".

Sista datum för inväxling av nationella sedlar och mynt vid de nationella centralbankerna i euroområdet:

Belgien: Obegränsat för sedlar, 31 december 2004 för mynt
Finland: Tio år för sedlar och mynt
Frankrike: Tio år för sedlar och tre år för mynt
Grekland: Tio år för sedlar och två år för mynt
Irland: Obegränsat för sedlar och mynt
Italien: Tio år för sedlar och mynt
Luxemburg: Obegränsat för sedlar, 31 december 2004 för mynt
Nederländerna: Den 1 januari 2032 för sedlar, 1 januari 2007 för mynt
Portugal: Tjugo år för sedlar, 31 december 2002 för mynt
Spanien: Obegränsat för sedlar och mynt
Tyskland: Obegränsat för sedlar och mynt
Österrike: Obegränsat för sedlar och mynt
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media