SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

EUROEN BLIVER ENESTE LOVLIGE BETALINGSMIDDEL I ALLE EUROLANDE

28. februar 2002

To måneder efter indførelsen af eurosedler og –mønter den 1. januar 2002 bliver euroen fra midnat eneste lovlige betalingsmiddel i hele euroområdet. Willem F. Duisenberg, formand for Den Europæiske Centralbank, erklærede i denne anledning: "Fra midnat ophører de 12 nationale valutaer i euroområdet med at være lovligt betalingsmiddel. Borgerne i euroområdet har dog allerede taget godt imod euroen inden dette tidspunkt. De har haft afgørende betydning for dette store skridt frem mod europæisk integration. Økonomien i euroområdet vil utvivlsomt drage fordel af dette fremskridt i de kommende måneder og år."

Kreditinstitutterne fortsætter endnu et stykke tid med at omveksle nationale sedler og mønter, dog vil denne tjenesteydelse ikke altid være gratis. De nationale centralbanker vil i en lang periode fremover gratis omveksle deres respektive nationale sedler og mønter til den nominelle værdi – se nedenstående oversigt. Indtil 31. marts 2002 vil det desuden være muligt gratis at omveksle nationale sedler fra et hvilket som helst land i euroområdet på steder udpeget af de nationale centralbanker i de 12 eurolande.

De nationale sedler returneres fortsat som forventet. Den samlede værdi af nationale sedler i omløb faldt således fra 270 mia. euro den 1. januar 2002 til 42 mia. euro den 26. februar.

Værdien af eurosedler i omløb er steget fra 133 mia. euro den 1. januar 2002 til ca. 242 mia. euro på nuværende tidspunkt. EPR (euro progress ratio), dvs. eurosedlernes andel af det samlede seddelomløb, er steget fra 33 pct. den 1. januar 2002 til 85,2 pct. den 26. februar 2002. Fremover vil EPR kun ændre sig ubetydeligt, idet nogle af de nationale sedler kan være forsvundet eller ødelagt, mens andre beholdes som souvenir eller indgår i samlinger.

Forholdsvis få forfalskede eurosedler, der har været af en dårlig kvalitet, er blevet opdaget indtil videre, og de har været lette at afsløre. Forbrugere og folk, der håndterer kontanter i forbindelse med deres arbejde, bør dog fortsat kontrollere, om eurosedlerne er ægte ved at VIPPE, FØLE OG SE på sedlerne.

Frist for omveksling af nationale sedler og mønter i de nationale centralbanker i euroområdet:

Belgien: ubegrænset for sedler og 31. december 2004 for mønter
Finland: ti år for sedler og mønter
Frankrig: ti år for sedler og tre år for mønter
Grækenland: ti år for sedler og to år for mønter
Irland: ubegrænset for sedler og mønter
Italien: ti år for sedler og mønter
Luxembourg: ubegrænset for sedler og 31. december 2004 for mønter
Nederlandene: 1. januar 2032 for sedler og 1. januar 2007 for mønter
Portugal: 20 år for sedler og 31. december 2002 for mønter
Spanien: ubegrænset for sedler og mønter
Tyskland: ubegrænset for sedler og mønter
Østrig: ubegrænset for sedler og mønter
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt