Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

LÄGESRAPPORT FÖR ÖVERGÅNGEN TILL KONTANTER I EURO

18 januari 2002

Tre veckor efter införandet av eurosedlar och mynt kan övergången till kontanter i euro snart anses vara avslutad för konsumenternas del. Kontanttransaktioner i euro har utvecklats i snabbare takt än förväntat medan däremot omställning till euro av varuautomater går enligt tidsplanen. Det totala värdet av eurosedlar och nationella sedlar i omlopp i euroområdet var 353,6 miljarder EUR den 17 januari 2002. Det beloppet kan jämföras med de uppgifter som registrerades för samma period 2000 och 2001.

Ungefär 8,1 miljarder eurosedlar är nu i omlopp, vilket är mer än 90 % av det antal eurosedlar som beräknats behövas för att ersätta de nationella sedlarna i omlopp i euroområdet 2001. Värdet av eurosedlarna i omlopp uppgick den 17 januari 2002 till 204,9 miljarder EUR. Inlämningen av nationella sedlar accelererar. Det totala värdet av nationella sedlar i omlopp hade minskat från 190,6 miljarder EUR den 10 januari 2002 till 148,7 miljarder EUR den 17 januari.

Den hastighet med vilken framstegen kan mätas (euro progess ratio, eller EPR) var 58 % den 17 januari 2002, från 50% den 10 januari. EPR beräknar värdet av eurosedlar i omlopp delat med det totala värdet av eurosedlar och nationella sedlar i omlopp. Denna uppgift visar på hur snabbt de nationella sedlarna byts ut mot eurosedlar. Detta skall inte förväxlas med uppgifterna om antalet kontanttransaktioner i euro som beräknas vara nära 95 % i euroområdet.

Hittills har endast ett begränsat antal amatörmässigt utförda förfalskningar av eurosedlar upptäckts och i de allra flesta fall har dessa snabbt kunnat upptäckas i detaljhandeln. ECB uppmanar allmänheten och personal som yrkesmässigt hanterar kontanter till fortsatt uppmärksamhet vid äkthetskontroll av eurosedlarna. Eurosedlarna innehåller de modernaste säkerhetsdetaljer vilka kan kontrolleras på ett par sekunder. Fredagen den 25 januari 2002 offentliggörs nya uppgifter om hur kontantutbytet framskrider.

Ytterligare information om kontantutbytet fås på ECB:s webbplats under adressen: http://www.ecb.europa.eu och på webbplatsen för informationskampanjen Euro 2002 under adressen: http://www.euro.ecb.int.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media